Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

THE POSTAGE OF THE «CirJFA*L.li» HENCEFORTH TO ANY PART OP THE UNITED STÄTJSe j8C1 TB BUT SIX CENTS A YEAR, PROYIDINO THE SAME BB PA.1D QUARTKR,LY OR YSARLY I» AT.yAKCE. 18 5 3. ' DARLLENA, OOFIA, YSTYRIA.' ' RHJF. 187. _^^m^s^K CY.F. XVI. ^^ te- 0i HEN WiâS. y <yLAin oNr up vkA> SEF CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDDIOL A DYDDORAWL. f: V «F HfW«-».ì-*'»'. lìARLUNUU. «iolygfaar Baläs Crisialaidd New York......... 24U f laley yu Erlyn Elms,......................... 25ü TRAETHODAU AC HANESYNAU. Ardduugosiadau Gwladol,..................... 2-tí» Sefyilfayr Enaid o Angan hyd yr Adgyfodiad,.. 251 Awn Rhugotn,...............-................ 25^ Myfyrdodau i Weinidogion,...................250 Athroniaetb Naturiol—Aut Dyniadaeth Ddys- gyrehiol,—..............................-. 356 "PaBeth ywDyn?"...............-.......... 257 Rhif a Llal'ur Ysgolion Sabbothol yT. C. yn Wis- consin, am y Bly «yddoedd 1851 a 1852,.......258 Caban 'u Ewyrth Twra—Pennod vi............. 259 Y Gadwen Odyddawl,......................... 261 Ychydig o Hanes Moses .1. Paris, Iuddew dy- chweledig,....___.......................... 263 Gwyliwch y Drws,.................. .........263 DarnaU,................. .................... 26Î CONGL Y BEIRDD. Yr Englyuion Buddugol ar Farwolaetb y Pareh. M. Bowells,........"......................... Dydd yr Eteugyi,—....„................... Rhagluniaeth Duw ytt Dyrysu Dyn,............ Galar-gatt, &c........... - -.................... •OCunaFi,'".......................-..'....... Englyi '!';;i Ì65 21,5 •266 200 •-'20 GOHEBIAETHAU. Bretiddwyd Dyddora wî,...........,.............. 266 Gweinidogaeth yr Efengyl yn mhlitli y'M. C...... 269 Atkbio.vsa Holiaoau—Syiw ar y Crwta Aeth yu Pabi—-Yr Y-ibr.ydion ÿn .Siíhurchar, &C, 27.1—2 HANESIAETH GAHTREFOL. Y Cymrt yí* America.—Cyradeithas Feiblaidd Gynireitc Wisconsin,......-..-,'»a................. 273 Cyfariodydd y T. C. yn Swyddi Oueida a Lewis, 273 Tysliolaeáb oìîarch î Flai'iíoi' Cíiiiu.............. '274 Gweinidog yn Eisiau yn Snri Fí'raneiseu,........ -274 Llythyr o Guüffotnia,.--------................... 275 Genedigaetbau—Priodasau— Marwolaethau,.....278 amiíricanaidd.—Priodasau yn y Ddinas hou— Tetnl Formonaidd—t.ffaith Ysbrydegaeth— Datawain Angeuol yn Wilkesbarre—Paiasau Crisiaiaidd Lluudain a New York—Y Beibl niöwn Ysgolion—Cymanfa DdirwesUd y Byd— Cenadol—Dingelwch Teithwyr y "William a Mai*yvl—Ymfudwyr i'r Drefedigaeíh Affrican- aidd'—Gwib.daittí Deddfwnetithuría C. N.— VmfiMlìaeth i New-York—AurTexas—Addysg i Bobl o Liw— Ymosodiad Flyrnig ar Gavaz/.i yn Quebec—Y (iwres—Postswyddog Remsen —Buddugoìiaeth yn Michigán—Cof'goîofit Werthlawr........."-......................279-8« HANESIAETH BELLENIG. Tywysogaeth CYMRt-— Amtedd yn Gryito.-----280 HanesBywyd y Parch. Morgan Howells,........ 2S3 Tân yn Nsrherbydres Caeriiàrfon—Pout Newydd geî Llaìíelwy—Rhyd y Mwyn—-Treffÿnnon,.... 284 Marwolaethaü,...........•.......•......• - - - 284 Prydain Fawr a'r holl Ftd—Newyddion Diw- eddaràf',........-......,-.....•••••••■-----^86 Crynodeb Cvffredinol—Arddaíigosfa Dubhn— Mrs. Slowe'yn y Wlad Hou—Mr John H. Jones, M. X., Clos-y-graig—Beddrod Dattiel y Pro- phwyd—Dychweliad Maz/.iuì iLoegr—Cerbyd- re«ypRh1vym san Eìra yn Mat—Ilir-hoedl- Ä......-.-•..................-........~*lf Ma.xion...........-......-......-..........2% Cyhoeddir y ' Cyfaiu,' yn fisol, das olyoiad W. ROWLANDS, 1 3 S OíCHARB-S T R. E E T, N E W - Y 0 & K. Si bri» yw $1 50 y flwyddyn. Dysgwylir yr hanner yn miaen llaw bob chwe' mis, * " Attelir ef oddyeitbr caei y tal yn brydlon.