Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

P THB POSTAGE UF TÍIJ!; "UI*AlIiU" niil1vlil.'URin »_v isn * tai^ w* ^.«, ^*-------------- IS BUT SLSf CENTS A YEAR, PROYIDINO TITE SAME BE PAID O.UARTERLY OR YEARLY IN AIYANCE. AHLLŵZ 18 5 3. • darl: RHIF. 186. COFIA, YSTYRIA.' CYF. XVI 1 HEEI Wl T OTLtAIW OY UP VW> CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDDIOL A DYDDORAWL. CINNWÎSIAD. Tudal. DARLÜNIAU. Eliza yn galw i ddyweyd wrih 'n Ewyrth Twm ei fod ef wedi ei werthu, &c,.......*........... 209 Dosbarthiad yr Ymenydd Dynol,................ 217 TRAETHODAU AC HANESYNAÜ. Braslun o Bregeth, gan y Diweddar Barch. Shad- rach Davies................................ 213 Y BuddoFedyddioBabanod,.................. 213 Cyfiuwnder Ymarferol,......................... 215 Coiyn yn y Gydwybod,........................ 21t> Nodiadau ar Bwyilwyddoreg,.................. 217 Cyfrifon Yegolio'u Sabbothol y M. C. yn v Tal- eithau Unedig, am 1&12....................... 220 Wisconsin, ................................... 221 A wstraìia,...................................222 íiARNAU,......................................224 CONGL Y BEIRDD. Pryddest ar yr Olwrfa yn Ystabl Bethlehem,...... 225 Anerchiad i'r Parch Ëbenezer Richards,........ 220 YPererîn Profiadol............................ 226 Englyn i*r Ser,................................. 22tì PERORIAETH. Teilwng yw'r Oen,............................ 227 GOHEBIAETHAU. At yr Annibvnwvr Cymreig yn iS'halaeth Wiscon- sin,..........'..............................22g Ymguis i Esmwythau "Crwt Ô Garbondaíe,"..... 230 Y "Crwt" wedi myned yn Fabi................. 231 Adnod hebuu A—Diarebiou Solomou,......... 231 «OLIADAU,................................... 231 HANESIAETH GARTREFOL. Y Cymry yn America—Adroddiad o Weith- rediadau Béibl Gymdeithas y T. C. yn New- íorlt,........... * 232 Tu dal. Cymdeitbas Feiblaidù GyinreÎR Wisconsin,...... 233 Cýfarfod Ysgolion Perthynol i*r T. C. yn Remsen, 234 Cofiant Alice Hughes,./............."...........235 " Mrs Jaue Rees,........................ 235 " Mr. Lumley Jones....................... 23tì " Evan Jones............................. 237 " Richard D. Jones, Palmyra...............237 Marwolaeth Díiamweiniol,.....................237 Genedigaethau—Priodasau—Marwolaethau,. .238-239 Americanaidd.—Y Waldensiaid—Eglwysi yn San Ffranciscu—Damweiniau o Ddyn-laddiad Brnwychus ar y Rheilffyrdd—Califfornia—Am- gylchmdau Rbyfedd o Lofruddiaeth—Tybaco a Brandi—Pâr ô Honynt—Llymeirch yn New- York—Ysgolionyn Ohio—Addysg yn Wìscon- sin—Methudistiaelh Esgobyddawl—Ymresym- iad Diogel—Bîwyddwyliau Crefyddol New- York—Deddf Ddi'rwestol Maino— Y Pabydd- ion yu Cincinuati—Llougddrylliad...........239-41 HANESlAETíl BELLENIG. Tywysogaeth Cymru—Amledd yn Gryno,-----242 St. Dogmell's. ger Aberteifi—Llandybie, Caer- fyrddin —Treff\ nnon—Ystradgynlais—-Lledrod —H wlffordd—Nerquis—G waith Glo Bryndu, 244-45 Manion,.......,............................. 245 MaR WOLAETHAU,............................ 246 Prydain Fawr a'r holl Fyd—Newyddion Diw- eddaraf,........í.........................247 Lloegr—Iwenldon—Ffraingc—Twrci a Rwssia China—Nifer Cyfartal Egíwysi Ymneillduol yu Lloegr—Llwytiiiiant Crèíyd'd yn mysg yrludd- ewon—Marw'olaeth y CÌtdf. Hayuau,......247-48 Cyhoeddih y ' Cyfaill' yn fisol, dan olygiad W, ROWLANDS, 138 ORCHARD-STREET, NEW-YORK. Bi bri» yw $1 50 y âwyddyn. Dysgwylir yr hanner yn mlaen llaw bob chẅe'mis. Attelir ef oddyeithr cael y tal yn brydlon.