Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

POSTAGE OF THE " CẄÀIÍL1V» HEẄËFOHtHTÖ ÀNY PÄRT ÖF THE ÜNmsu^A*» TS'BOT SIX CÉJ\TTS A YEAR, PROVIDlNG THE SAMB BE PAID ÇUARTERLY OR YÍARLT ÎN ADTANCB. 18 5 3. «DARLLENA, OOPIA, YSTYRIA.' RHIF. -183. ^LS^Öss^ CYF.XVI. ŵs Y <YUA1H OY Ul> VU> CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDDIOL A DYDDORAWL. C¥NNir¥§IlD, Tudal. DARLUNIAÜ. Olh-er Cromwell............................... 89 Yr Athronydd a'i Ddysgybl,.................... 9ü TRAETHODAÜ AU HANESYNAÜ. Oiiver Cromwell, .............................. 89 «AwyttiynfyNgharui?»................... 92 Adjtonoii o WcinMogaeth y Diweddar Barch. Morgan Howella............................ 95 Ath ronìaeth Naturiul—Ansoddau Cyffredinol Cyrff, 96 Swyddogaeth Eglwysig,.-...................... 99 Ymfodiaeth Galiffjrnaidd.......................100 YRothscbUds,...........•................... 102 Eiddo Anghyffro a Phersonol yn y Tal. Unedig, 103 Da.rna.tj,...................................... 103 OONGL Y BEIRDD. DarfuyrHaf,.................................. 105 YNos......................................... 105 •'Meddant Hwy,"............................. 105 Cwynfan Mrs. Ellen Williams, C. N„............. 106 Y Cristion Frofedigaelhus yn Ymgysuro,......... 107 GOHEBIAETHAU. Esboniad yPnrch. A. Barnes ac Ysÿolion Sab- bothol Cymru,................................ 107 Bedydd...............-......................108 Ordeiniudau y T. C. yu America,................110 Beirniadaeth fcc,............................. »10 At Eglwysl y T. C. yn Wisconsiu,.............. 111 At Ysgulion Sabbothol y T. C. yn Wisconsin,.... Ul YsbrydegaeÖJ................................... 111 Ymddiriedolwyr y Capeli,..................... 111 ÍÌOLIADAU—RuiFYDDIÍG A W L, &C„............1 »1-12 HANÈSIAÉTH GÀRTREFOL. Y Ctmry yn America — Cyfiarfod Tri-Misol y T. C. yn Radnor, 0„......;.................. 112 Cyfarfod Blynyddol y Feibl Gymeithae Gsm vhr, Sir Ltcfcittg,.....:........................... 112 Beibl Gymdeithns Racine. Wis., a"r Cylchoedd*.. 113 Cyfarfod Blynyddol Ysgol Sabbothol Utica....... 114 Cyfarfod Misol Scranton,...................... 114 YCymryyn Vermont,........................ 114 Llythyro Gaüffornia,.......................... 115 Gwladwriaeth Uirwestrs. Y Brenin Alcohol,— 11« Damwain Angeuol,............................ 117 " ** ynNew-Yoric............... 117 AgoriadCapelCymreigynNew-Yoric,.......... 117 Sýmudiad Gweinidog,......................... 117 Genedigaethau^-Priodasau—Marwolaethau,___117-20 Americanaidd.—Rhyddhau Caethes mewn TaJ- aeth Gaeth—Agerlestri rhwng Califfornia, Chi- na, a Japan—O Galiffornia—Hunan-laddiad yn y Pwlpud—Y Curiadau Ysbrydol—Meddygin- iaeth i'r Tan Idd wP»-Hynl-daith yr * Ericsson" Colli ei Ryddid—Dinnsoedd Hen a Diweddar —Damwaini Gymraes—Ai Tybied?—Tiriog- aethau Newyddion—Trefedigaethu—Deddf y Diodydd Meddwol—"Caban 'n Ewythr Twm5' Y Cadf. Pierce—Cynnydd, &c................. 122 Manion ac Olion,............................122 HANESIAETH BELLENIG. Tywysogaeth Cymru—Amledd yn Gryno,----- 122 Cefn-cued-y-cymar— Llangollen—-Rhiwbryfdir PF«statvn—Dinorwig—Llanfihangelcrenddyn Cwmys'twyth—Ystalyfera—Nantyglo—Dihew- id—Caerdydd—Tredegar—Rhyl, &c. &c,.....123 2fi Manion,.....................................- '25 Marwolabthau............................... 186 Prtdaín Fawr a'r holl FYD-Jíewyddion Diw- eddarif—^Gwrthryfel yn Miian-Francesco Mad- ' iai—Prydain Fawr—Awstraita—Dodtryd New- man—Priodas Amherawdwr Ffraingc—Y Col- era yn lle yr Anr—Y Madiai—Newyn yn Ma- deira—Masnach Liberia—Mexico, &c.,......127-28 Cyhoeddir t « Ctfaiu.' yn fibol, DAN olygi ad W. ROWLANDS, 138 OR CH A R D-BTR E ET, NEW«fORK. Bi bria yw $1 50 j flwyddyn. Dy»gwflír yt hanner yn tnlaen lUtw bob ehwe' mi«. Attelir ef oddyeithr cael y tal yn brydlon.