Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

THE POSTAGE OF THE "CITFAIILJL" HENCEFORTH TO ANY PART OF THE UNITED STATES tS BÜT SIX CEJ\TTS A YEAR, PROVIDtNO TtlE SAME BE PUD O.ÜARTERLY OR YEARLY IN ADYANCE. 18 5 3. ' DARLLENA, OOFIA, YSTYRIA.' R H I F. 1 8 2. ^.S^V.........i^ C V F . X V I CHWEFROR. SEF CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDDIOL A DYDDORAWL. cynnwysia». Tudai. DARLUNIAU. Darlun-len o Balestitia. Llyn Bethesda,................................ 4!) Caban 'n Ewythr Twm,..............,.......... 56 TRAETHODAU AC HANESYNAl". Gwlnd Canaan,............................... 40 Pecltod Gẁreiddiol............................ 52 G wrlhgiliad Ysbrydol,..........................55 Cabaii'NEwythrTwm.............. ....... 50 Y Bodau Wybrenawl yn Drigiamiawl gan Fodau Meddyliaŵl,.......'......................... fiO Cyughor i Weinidojjion leuaingc,.............fil " Nac Atebwch ef,'\........................... 62 Teithiau Abraham........................... G4 Yr Haues Ysgrythyrol.......................... <>4 Darnai,...................................... 04 CONGL Y BEIRDD. Cyfarchiad i'r "CvfaiH" a"i Oiygydd............... 65 YrEhedydd,....*............................... 65 PrEneth Amddifud,............................ <55 Llinellnu arFurwolaeth Mrs. Hannalt Watts...... (iti ! " " Alr. William Huahes, ... K(i í Eijglyn i'r " Cyfaill,"........................... 66 ; PEROIUAETH. Llangernyw,................................... 67 GOHEBIAETHAU. Y Gronynau Goleuni,--'--...................... 68 j Atebion ac Holiadau,......................69-70 | HANESrAETH GARTREFOL. YCymry y.\ Amerioa.—Cotiant Mrs. Jane Jones, Horeb, Sir Jacksou, O......................... 71 Beibl Gyindeithas Utica a'r Cylchoedd,.......... 72 *• '• Pitlsburgh a'r Cylchoedd,..... 73 í' '■»--*• Reinsen, Steuben, &c,......... 76 i Tu dal. Dydd Nadolig ya Mhottsville, Pa.,............... 73 Pittsburgh, Pa„..............T.i Cyfarfod Undebawl Blynyddol Caergybi, Wis.,.. 74 Ysgolion Sabbothol Abersiwgr......,............. 75 Cyfarfod Dirwestol Cymreig yn San Ffrancisco,... 76 Rhybudd i Rieni,.............................. 76 Y CeftÿI Tàn yn Pittsburgh,..................... 77 Gwaith Haiani Pittsburgh, ...................... 77 Eglwys y T. C. yn New-York. ................... 77 Cyfurfodydd yr Ysgol Sabbolhol.,................ 77 Genedigâethau—Priodasau—Marwolaethau,.....77-8 Amrricanaidd.—Achos y Madiai yn New-York Deddfroddfa C. N. yn achos y Madiai—Gwlad Canaan—-Prisiau Uchel Negròaid— Gallu Cyd- wybod—Byddin o Wyr y Mynawyd—Afradlon- rẁydd Gresynus—Erfynebion am Ryddid Cref- yddol—Cneuen i Ymenyddwyr-----Y Gwahan- glwyf—-Rheswm da—Llofruddiaeth &c.—Palas Grisialaidd New-York fès Ddirwestol—Coleg Racine—Calenig i Weinidosion—O Galiffornia Pregethu i'r Caethion, &c, &c,..............79-82 Manion,....................................... 82 HANESIAETH BELLENIG. Tywysogaeth Cymru—Jubili y Gýmdeithas Feiblaidd Frytanaidd a Thramor,............. 82 Amledd yn Gryno,............................ 84 ' Caban 'n EwythrTwm"—Nant-y-Fftint—Saint y Dyddiau Diweddaf—-Mnrwoltteth trwy Ddy- chryii—Tredegar—Dinas Mowddwy,...........80 M AR WOLAETHAU................................ 86 Prydain Fawr a'r holl Fyd—Newyddion Diw- eddaraf—Crynodeb Cyffredinol................. 87 Ynysoedd Môr y De'—Yr F.rledigaeth yn Tus- cani—Madagascar,............................ 88 Cy|JOEDD1R t ' CyFAIIA.' YN fisol, dan olygiad W. HOWLANDS, 138 ORÇHARD-BTREET, NEW-YORK. Ei bria yw $1 50 y flwyddyn. Dysgwylir yr hanuer yn mlaen llaw bob chwe' mts. Attelir ef oddyeithr cael y tal yn brydlon.