Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

HYDREF, 1876. SPvîM**«**•*•**"• I OCTOBER, j £™f^ W. I °'*H-<^íres- /m_fiTasc.*.r, gÿlágrttwn ^isol y ^ethoâMmid gäîfimidd ÿii Jfmerica,, D A N OLYGIAETH Y PAROH. WILLIAM ROBERTS, D. D., HYDE PARK, PA. C YN W YS I A D ARWEINIOL- Maddeuant trwy Brynedigaeth.................. 369 TRAETHODAETH— Abraham, Isaac, a Jacob ..................... 373 Duw, Cariad yw ............................. 376 PAPYRAU I*R EGLWYSI— Cymeriadau Hynod yn mhlith y M. C.........379 Llithoedd ar Ddirwest........................... 382 Calfiniaeth .................................... 383 BARDDONIAETH- Y Llongddrylliad...................... Y Gwaed............................... Mae Bywyd fel y Nef.................... MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Mr. Thomas Baxter.................... Y CYMBY YN AMERICA— Ganwyd—Bu Farw....................... HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth French Road.......... 86 387 -392 92 Cyfarfod Dosbarth Gorllewinbarth Ohio........ Cymanfa Ohio ................................ Cymdeithasfa Pontypridd, D. C................ YR YSGOL SABBOTHOL— Ysgolion Sabbothol y M. C, Sir Lewis, E. N ... Ysgoì Sabbothol Horeb, Van Wert, O.......... Atebion....................................... DOSRAN Y PLANT- Y Nun o Jouarre............................... Atebion—Beirniadaeth—Gwers.............399— HANESIAETH BELLENIG— Newyddion Cyfundebol........................ CRONICL CENADOL— Bryniau Cassia............................... BWRDD Y GOLYGYDD— Taith ar Draws Cyfandir America—Rowland Hill yn y Black Lion—Ymddial—Eisieu Eglur- had—Cofiant y Parch. Wm. Rowlands.. .403— CRONICL Y MIS..........................4o7_ 393 393 395 397 397 398 406 408 UTICA, N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, EXCHANGE BUILDINGS.