I&c^Srmn <9i8ol g ^sthoâintmâ §alfittmdd ÿtt Jlmerica., D A N OLYGIAETH Y PAECH. WILLIAM ROBERTS, D. D., HYDE PARK, PA. CYNWYSIAD ARWEINIOL— Y Gogleddwynt a'r Deheuwynt................ 329 TRAETHODAETH— Abraham, Isaac, a Jacob ..................... 333 Anhebgorion Bywyd Llwyddianus ....... ...... 335 PAPYRAU I'K EGLWYSI— Cymeriadau Hynod yn mhlith y M. C.........338 Calfiniaeth.................................... 340 [,lkhoedd ar Ddirwest.......................... 342 Perffeithrwydd yr Eglwys...................... 343 Dewisiad Diaconiaid............... ........... 344 BARDDONIAETH— Llinellau Coffadwriaethol...................... 345 .Tywyllwch y Croeshoeliad...............•..... 345 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Mr. Owen Thomas, Shenandoah, Pa............ 34^ Mr. Thomas Baxter.......................... 347 Y CYMRY YN AMERICA— Beibl Gymdeithas Oshkosh, Wis................ 348 Ganwyd—Bu Farw.............'............349~353 HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth y T. C. yn Pottsville........ 353 Cyfarfod Dosbarth M. C. Gogledd Pa........... 354 Cyfarfod Dosbarth Indiana, Pa................. 355 Cymdeithasfa y Bala ......................... 355 Y Gymanfa Gyffredinol........................ 357 DOSEAN Y PLANT- Y Nun o Jouarre............................... 362 Atebion—Beirniadaeth—Gwers.............363—364 HANESIAETH BELLENIG— Amledd yn Gryno.................,............ 364 Newyddion Cyfundebol........................ 365 BWRDD V GOLYGYDD— Ymadawiad ÿ Parch. David Harries o Colum- bus,.Ohio—Ei Gydnabyddiaeth Dd iolchus—Ei Groesawiad yn Chicago, III................... 367 Dyrchafiad Colegol.............................. 367 CRONICL Y MIS..........................367—368 UTICA, N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, EXCHANGE BUILDINGS.