Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MEHEFIN, 1875. RHIF. 66, CYF. VI. o'r tJyíres Newydtl. JUNE. i RHIF. 482. i CYF. XXXVIII. o"r Ilen Gyfres. j^ÿhhgrawtt <ÿliHo1 % <ÿ$tthodi8ti;iid §nîfimidd w\ JÇmeriat. D A N O L Y G I A E T H Y PARCH. WILLIAM ROBERTS, D. D., IIYDE PARK, PA. CYNWYSIAD. ARWEINIOL— Y Cynhauaf wedi Myned Heibio........ Y Parchn. Daniel Davies, Aberporth; J. Jones, Blaenanerch, a Howell Poweü, New York. . . TRAETHODAETH— Abraham, Isaac, a Jacob............ Duw, Cariad yw............... PAPYBAU I'R EGLWYSI— Cymeriadau Hynod yn mhlith y M, C..... YBeibl.................... Y Seithfed Reol................ BARDDONIAETH— Penilliongan David Evans, Oshkosh...... Deigryn Hiraeth ar ol y Parch. E. Salisbury . . Myfyrdod, wrth feddwl am y Gweinidogion sydd wedi Marw yn Ddiweddar ,......... MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Adgofamy Parch. Ebenezer Salisbury..... Diacon oRadd Dda............... Y CYMRY YN AMERICA— Beibl Gymdeithas South Bend, Minn...... j Ganwyd—Priodwyd—Bu Farw......234- I HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth y M. C. yn Danville, Pa. . . Cyfarfod Dosbarth Gorllewinbarth Ohio..... | Cyfaifod Dosbarth Dwyreinbarth New York a Vermont...........1...... | Cyfarfod Dosbarth Dos. 1, Minn........ Casgliad at Gapel . . . . ;.......... Dadorchuddiad Cofgolofn Charles o'r Bala . . . DOSRAN Y PLANT— Trychineb Dydd St. Bartholomew....... Atebion—Beirniadaeth—Gwers.......244- BWRDD Y GOLYGYDD— Taith ar Draws Cyfandir America....... Gofyniad, &c.................. HANFSIAETH BELLENIG— Amledd yn Gryno............... Adfywiad Crefyddol yn mhlith y M. C, &c, &c. 239 24C 241 241 242 242 243 ■245 246 247 247 248 UTICA, N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, EXCHANGE BUILDINGS.