Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MAWRTH, 1875. 8KTvi* }•*«»*■■ »•"**■• I MARCH. |?vlfx4ŵiif.j«''H*»«^- fyhhgrawn <fíisal ÿ <ffet!tadistimd £;i!fin;iidcl tjtt Smmat. DAN O L Y G I A E T H Y PARCII. WTLLIAM ROBERTS, D. D., HYDE PARK. PA., — A ' R — PARCH. MORGAN A. ELLIS, M. A., BANGOE. PA. C Y N W Y S I A D . ARWEINTOL— Natur Marwolaeth Crist............ TRABTHODAETH— "Abraham, Isaac, a Jacob........... Anhebgorion Bywyd Llwyddianns ....... PAPYRAU I'R EGLWYSI— Cymeriadau Hynod yn mhlith y M. O..... Pregethu o Ddifrif............... Y Seithfed Reol.................. BARDDGNIAETH— Balchder....................- - Deigryn at Fedd Evan Pugh .......... MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Díacon o Radd Dda—John Williams, Ysw., Bod- londeb, Machynlleth............. Marwolaethau Pregethwyr y M. C. yn Ngbymru, Y CYMRY YN AMERICA— Beibì Gymdeithas Gymreîg Racine, &c..... Beibl Gymdeithas Waukesha, Wis....... Cymdeithas F'eiblaidd Columbus, O. ...... Beibl Gymdeithas Swyddi Jackson a Galliä, O. . C-anwyc—Pricdwyd—Bu Farw......123- B ENADU RTAETHOL— Cyfnfon Eglwysi Talaeth Efrog Newydd am 1S73, Cyfarfod Dosbarth yn Church Hill, O...... Cyfarfod Dosbarth yn Nosbarth Long Creek . . Cyfarfod Dosbarth y Nant, Sir Oneida..... Liaw-Rheoîau Cyf. Dosbarth Gogledd Pa. . . . YR YSGOL SABBOTHOL— Rhif a Llafur Ysg. Sabbothol Jackson a Gallia, Rhif a Llafur Ysg. Sab. Dosbarth Remsen, N. Y. HANESIAETH BELLENIG— Amledd yn Gryno.............. DOSRAN Y PLANT- Atebion—Beirniadaeth—Ysgrifen—Gwers . . Protestaniaetb.............. CRONICL CENADOL- Y Genadaeth Gattrefoi,......... BWRDD Y GOLYGWTR— Y Parch. H Powell............ Pleidlais yr Eglwysi parth y Seithfed Reol . CRONICL Y MIS........ 117 118 119 119 3—4 , 124 127 127 128 UTICA, N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDP, EXCHANGE BLTLDINGS.