Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

y* ^f* "W* T V Y* Y Y T T Y Y T Y Y Y Y Y Y "^' Y Y CYFROL XL, Cyf- res Newydd. Î18IW1Ü1909. CYFROL LXXII, Hen Gyfres. Y CYPAIUU msar mm^■■■■■——h— (THE FR1END) CYLCHGRAWN MISOL. Y Methodistiaid Calflnaidd yn America. Dan Olygiaeth T. Soiomon Griffiths, Utica, N. Y. Entered as secoad class matter at Post Otlìce, Utica. N. Y. CYNWYSIAD Sylwadau ar Ddygwyddiadau y Mis .................. 409 Uchel Alwedigaeth Duw ............................. 413 Y Parch. David R. Jones, Engedi, ger Randolph, Wis... 417 Iachawdwriaeth Fawr ............................... 419 Paham yr Wyf yn Fethodist Calfinaidd?.............. 420 O Vermont i Virginia ac yn 01 ...................... 423 Maes Llafur yr Ysgolion Sahbothol .................. 4 20 Priodwyd ........................................... 433 Y Rhai a Hunasant.................................. 433 Cyfundebol ......................................... 436 Cydymdeimlad a'r Parch. R. Vaughan Griffith ........ 448 Arerraffwyd gan y páis|fpl£foCymric Printing Co. UTICA, N. Y. *"A"4k"À"4t"ẁ"/ s**y ** •&* ^k" ~&" "4^* "^t" Ji ^^ i"Jk"ẁ"À"Jt"4k"Ä"fa