Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYFAILL. Cyf. xl.] EBRILL, 1877. [Rhif. 484. Arweiniol. HAELIONÍ CREFYDDOL Gan y Parch. Jos<eph Roberts, Racine, Wis ." Mi a dybiais gan hyny yn angenrheidiol atolygu i'r brodyr, ar iddynt ddyfod o'r blaen atoch, a rhag ddarpai•: eich bendith chwi yr hon a íynegwyd; fel y byddo parod megys bendith, ac nid megys o gybydd'-dra. A hyn 1 > T*iyfyn ci ddyiuedyd, Yr hwn sydd yn hau yn brin, a fêd hefyd yn brin ; a'r hwn sydd yn hau yn heiaeth, a iee etyd yn helaeth. Pob un megys y mae yn rbag-arfaethu yn ei galon, Jelly rhodded; nid yn athrist, neu trwygyrn ell.í och chw1 -2 COR. canys rhoddwr llaweny mae Duw yn ei garu. Ac y mae Duw yn abl i beri i bob gras fod yn helaeth tuap fel y byddoch chwi yn mhob peth, bob aroser, a chenych bob digonoldcbyn helaeth i bob gwcithred dda 5-8. O dan deyrnasiad Claudius Ctssar, yn 45 "• A., bu newyn trwm yn Palestina, yr hwn a ^dygodd y fam-eglwys yn Jerusalem i am- Sylchiadau cyfyng a gwasgedig. Ceir mwy o flanes am dlodi eglwys Jerusalem yn y Testa- ment Newydd na'r un eglwys arall. Gwnaeth eglvvysi Macedonia, sef Thessalonica, Berea, ac yn neillduol yr eglwys yn Philippi, gasgliad naelionus, " yn ol eu gallu, ac uwchlaw eu gallu," tuag at ei chynorthwyo. Yn y benod "°n, a'r un flaenorol, rhydd yr Apostol anog- aeth daer i'r eglwys yn Corinth i ddilyn eu ûesiamp] yn y " gras hwn." Derbynia y pen- °dau hyn bwysigrwydd ychwanegol oddiwrth y naith mai ynddynt hwy y ceir yr ymdrafod- aeth helaethaf yn yr holl Feibl ar natur, eg- ^yddorion, a dull haelioni Cristionogol, ac oblegid hyny dylent gael ein sylw mwyaf di- nf°l. Gelwir haelioni yma bum' waith yn ras—dyna ydyw o ran ei natur. Nid ydyw yn dlni amgen na'r egwyddor o gariad yn dad- ygu ei hun mewn cyfranu at angenion eraill. reichiau estynedig, a dwylaw agored cariad, yn cofieidio a gwasanaethu y tlawd, y gor- ^rnedig, a'r helbulus, ydyw. Yn ol yr ystyr ^artVy^°eddir y bregeth hon ar gais Cyfarfod Dos- Kv,^ V "■ C., yr hwn a eynaliwyd yn Ixonia, Wis., Khagfyr6eda'r7fed,i876. . a rydd yr Apostol yma i haelioni, nid yw y planigyn hwn yn tyfu yn naturiol yn y galcn ddynol ; plenir ef ynddi gan YsBRYD Duwÿ fel y planwyd pren y bywyd yn y weledigaëtîì brophwydol. Efe sydd yn rhoddi yr egwydd- or, neu y dueddfryd hon yn y galon, ac felly cynwysa fwy na bod yn llaw-agored—cynwy?r>. fod yn galon-agored—haelfrydig o ysbryd. Nid yw yn angenrheidiol, ar y naill law, fod dyn y - meddu llawer o gyfoeth i fod yn haelionus ; : : ar y'llaw'arall, nid yw yn cynwys y syniad :: rwymedigaeth, neu ddyled, neu orfodaeth or- thrymus, ond yn hytrach gweithrediad natur- iol, rhydd ac annibynol, y duedd ryddfryd:^ ydyw. Ac y mae yr apostol Paul yn teimlo yn hollol hyderus yn y testyn, os bydd i'r Cor- inthiaid wneyd eu ca'sgliad dan ddylanwad y duedd hon, y byddai yn foddion o ras iddynt hwy eu hunain—yn aberth cymeradwy gí:n Dduw—ac yn achosi i'w brodyr tlodion yn Jerusalem " ymhelaethu trwy roddi diol'ch i Dduw am haelioni eu cyfraniad" iddyní. Cynwysa y gair " bendith,'* yr hwn a ddefr.- yddir ddwy waith yn y testyn, y syniad deu- bìyg a nodwyd. Yn ei gysylitiad cyntaf, gol- yga bendithio ar air, a bendithio ar weithred, a thrwy hyny gynyrchu bendith a dedwydd-