Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYFAILL. Cyf. xl.] MAWRTH, 1877. [Rhif. 483, Arweiniol. TEYRNAS NEFOEDD A THREFN RHÂGLUNÍAETH. Gan y Parch. Evan Roberts, Engedi, Caernarfon, Q-. C* . 'Am hyny meddaf i chwi, Na ofelwch am eich bywyd, pa beth a fwytaoch, neu pa beth a yfoch ; neu atn ÇjÇn corph, pa beth a wisgoch. Onid yw y bywyd yn fwy na'r bwyd, a'r corph yn fwy na'r dillad? * * * J-Uhr yn gyntaf ceisiwch deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, a'r holl bethau hyn a roddir i chwi yn ychwaneg." M*r. vi. 25—34. Y mae y Pregethwr mawr, yn yr adnodau ^y^j yn symud oddiwrth " drysori " at " of- aiu "—oddiwrth drysorau y byd at ei angen- rfleidiau. Mae y rhan fiaenorol yn perthyn yn gyfoeth " wrth gefn." Ac wedi cyrhaedd mesur o hyny drachefn, nid yw yn " foddlon ar hyny." Ond y mae bellach yn sychedu am " ymddangos," am enwogrwydd y byd, gaií Iìvy i'r cyfoethog sydd yn rhoddi i gadw; mae gymeryd y llwybr tebycaf i'w gyrbnecìd. Ac y rhan hon yn perthyn yn fwy i'r tlawd sydd y mae yn debyg mai mewn cysylltiad â chref- ydd yw y ffordd fwyaf effeithiol i gyrhaedd hyny. Mae teyrnas nefoedd ar y ddaear yra uwch ac yn fwy sefydlog na theyrnasoedd y ddaear. Pan oedd y diafol yn gosod y demtas» iwn gryfaf i gyrhaedd enwogrwydd o fiaeîì Iesu Grist, gosododd ef ar " binacl y deml." Y feddyginiaeth i fydolrwydd yn y iair ffurf arno yw Duw—cael Duw yn rhan. Y fedd- yginiaeth rhag yr awydd i " ymddangos," yw cymdeithas â Duw " yn y dirgel." Y feddyg- iniaeth rhag trachwant i " drysori ar y ddae- ar," yw " trysori yn y nef," gwasanaethu DuW ac nid mammon. A'r feddyginiaeth rhag ei " ofal," yw ymddiried yn Nuw, yr hwn sydd yn porthi yr adar, ac yn dilladu y lili. Gorchfygodd Iesu Grist y byd yn y tair gwedd—yn ei angen, yn yr anialwch, pan oedd " chwant bwyd" arno; yn ei gyjoeih, ar y " mynydd uchel," pan ddangoswyd iddo " holE deyrnasoedd y byd a'u gogomant;" ac yn ei cnwogriaydd, ar ei eithaf, pan osodwyd ef aa- binacl y deml. ^ewn angen. Ond yr un pechod—bydol- rwydd—sydd yn cael ei wahardd yn y ddwy ran- Yr ellyll hwn y mae Iesu Grist yn ei r°ddi lawr yn yr holl benod hon. Yn y rhan Syntaf, y mae yn ymrithio i'r golwg mewnym- §ais rhagrithiol i "ymddangos," "ger bron ynion," trwy gyfiawniad gau o ddefosiynau refydd; dyna enwogrwydd bydol. Yn y rhan esaf, y mae yn dyfod i'r golwg mewn " trysori rysorau ar y ddaear;" dyna drachwant am 'eddianau bydol. Ond yn y rhan hon mae yn yfod i'r golwg mewa " gofalu " am angen- r"eidiau bydol. Mewn rhyw ystyr, y wedd ydd ar fydolrwydd yn y rhan hon yw gwreidd- yn y drwg—" gofalu." Dyma lle y mae byd- olrWydd yn dechieu, mewn " gofalu" am angenrheidìau y byd. Wedi iddo gyrhaedd ^esur o feistrolaeth ar hyn, yn lle " ymfodd- °öi ar hyny," y mae bydolrwydd bellach yn cymeryd y wedd 0 " drysori," ac ymestyn at ;0j 2^''ynga y bregeth hon ddarlleniad manwl ac ystyr-