Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYFAILL. °yŵoi EBRILL lSQO- Rliifyn 26S. *R HANESYDDIAETH YSGRYTHYROL. TK EGLWTS AP0ST0LAIDD. 7'KXXOD LXXXV. [Parhad tudal. 91.] ^R oedd y Duw-ddyn wedi teithio trwy ddyffryn «arostyngiad ar ei holl hyd tywyll, wedi gor- Phen y gwaith a gymerasai arao ei hun i'w gyf- 'awni; ac yn awr, yn dychwelyd yn fuddugol- iaethus ar ci holl clynion, i'w orsedd yn y neí' "~~yr oedd hyd yn oed angau wedi ei orchfygu Sanddo. Gwyddai " Uuocdd maith y nef " fod a^r ei ddarostyngiad i fyny—fod y gwaith ^awr, ac anhawdd, anmhosibl i bawb ond Efe ei hun, wedi ei gwblhau yn llwyddiannus; a ^ysgwylient gyda y pryder mwyaf iddo gyda'i °sgordd wncyd ei ymddangosiad. Tybiem eu ^°d yn tremio gyda llygad crâff i'r dyfnder '^a chyfeiriad ein daiar ni; a phan welsant y ClP golwg cyntaf arno yn y pcllder, mae pob ^tynwes yn chwyddo gyda bloedd gynhyrf- ioi, " 0 byrth, dyrchefwch eich penau; ac y^öddyrchefwch, ddrysau tragywyddol ; a Bren- ia y gogoniant a ddaw i mewn." Gristion Swan, tlawd, sydd yn ei garu, a oedd hyn yn °rmod o anrhydädd iddo? Byddai yn anhawdd ^irnad, chwaithach darlunio teimladau yr un- ^ysgybl-ar-ddeg pan yn edrych ar eu Hathraw *°ff yn araf-csgyn o flaen eu llygaid i fyny tu lir nef; syllent gyda dystawrwydd sỳn, yn Synwysedig á brâw ar yr olygfa ddyeithr a ^iawreddig ; a pharhaent i edrych, wedi llwyr SOllj yj. Qjwg arü0_ ^j. yyu^ yjQ\& &&<&& ŷy-j- Q'f °*gordd nefolaidd oedd wedi dyfod i gyfarfod Jr Iesu yn cael eu troi yn ol ar eu ffordd i fyny, gyda chenadwri at y dysgyblion : " Chwi wŷr o Galilea, Paham y sefwch yn edrych tua'r nef? Yr Iesu hwn, yr hwn a gymorwyd oddi- wrthych i fyny i'r nef, a ddaw felly, yn yr un modd ag y gwelsoch ef yn myned i'r nef." Act. i, 11. Wedi addoli, maent yn dychwclyd, yn ol y cyfarwyddyd a gawsant, i Jerusalem, i ddysgwyl am gyfiawniad o'r addewid fawr am yr Yspryd Glân. Mae yr un-ar-ddeg, yn nghyd âg amryw wragedd duwiol (ac yn eu mysg, Mair, mam yr Iesu) yn ymgynull yn nghyd i oruwch-ystafell—yn bario y ddôr rhag cael eu hafionyddu, ac yn ymroddi i ymbiliau a gweddi- au. Gellir meddwl eu bod yn treulio bron eu holl amser y tymhor hwn mewn ymarferiadau crefyddol rhwng y deml ag ystafell eu cynuil- iad. xlr un o'r dyddiau canlynol, mae Simon Fedr. yr hwn eto, fel cynt, oedd y mwyaf parod i siarad, yn codi yn y gynulleidfa—yr hon erbyn hyn oedd yn 120 o nifer—ac yn gwncyd cynyg- iad i ddewis Apostol yn lle yr Iscariot, i wneyd i fyny y nifer cyntefig, yn ol rhifedi deuddeg llwyth Israel. Aed yn nghyda'r gor- chwyl o ddewis yn ddioed, trwy goelbren, yn ol arfer yr hen oesoedd ; ac y mae y dewisiad yn syrthio ar Matthias. Nid oes gcnym un lle i feddwl nad oedd y gŵr da hwn, o ran pob peth allanol o leiaf, yn gymhwys i'r swydd bwysig—yn un o'r deg-a-thriugain gynt, ac ef- allai yn gydnabyddus bersonol â'r Iesu, ac wedi dilyn llawer arno. Gwnaed dewisiad hefyd gyda gweddi ar Dduw am ei gyfarwyddyd; ond sylwer, nad oedd yr Yspryd Glâu cto wedi disgyn ar neb o honynt; a phrin y mae genym sail i gredu fod y dewisiad byrbwyll hwn o dan ei arweiniad Ef, nac yn ol ei ewyllys ychwaith, oblegid nid ydym yn clywed gair o son am Matthias ar ol y diwrnod hwnw—yn hytrach, mýned o flaen yr Arglwydd yr oeddynt. Yr oedd ganddo ef ddyn arall mewn golwg i lanw y swydd, a'i llauw yn llawn iawn hefyd