Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

\ . d IT jT j. Cyírol XXIII. [ON"AWR, ISOO- Rliifyn. S65. t Mao y cyfansoddiad dilynol yn un o bedair-ar-ddeg, cyfíeìyb o ran mainticli, ng ydyiüeisoes yn barod i'r wasg, ac y bwriedir eu cyhocddi y misoedd cänlyhol, o Ddarlithiau ar Ddammbg t Mab Apradlon, yn ei chymhwydad atddyn yn ei gyflwr cr'éeäig,syrihiedig ac adferedig; yn caol eu blacnori a Thraethawd ar Ddammegion yr Arglwyd'd Icsu yn gyfif- redinol, gan ein cyd-olygydd, yr Heüuriad W. Rowlands. Gellir dysgwyl ammodau gw.erthiant y llyfr, ynnghyf ■ ag hyspysiad helaethach o'i gynwysiad eto.—Goi..] #■ .^y.::r ■ ::.3.--S.,W*a!:í .■: . '..;,—:-- ■'::':-■■.::>•....,.■.. Y MAB AFRADLON MEWN CYFYNaDER. TRüENCSRWYOD DYN YN EI ẂFLWR SYRTHraDIG. " Ac wedi iddo drçulio y cwbìj eododd newyn mawr trwy y wted hono ; ac yntau a ddcchreuodd fod mewn eisiau Ac efe a aeth ac a lyaodd wrth un o dáínaswyr y wlad hono; ac efc a'i haníbnodd ef i'w faesydd i borthi moch. Ac r.-í'e a chweuycìui lenẁi ci fol ä'r cibau a l'wytäi y mofih ; ac ni roddodd neb iddo."—Luc xv. 14,15,16. Canlyniad eyffredin afradlonrwydd ýw bod mewn eisiau; ond agweddnod tywyllach yn arlun yr Afradlon, yn dangos anmharch a di- ystyrwch ychwanegol ar ei dad a'i gartref boreuol, yw iddo yn ei gyfyngder, lynu wrth un o ddinaswyr y wlad bell; ac yn ngwasan- aeth hwnw, yraostwng i'r gwaith ffieiddiafa Wyddai cenedl Israel am dano. Nid oedd o'r blaen, er ei ymadawiad anngharedig ä'i dad, °nd ìuegys estron yn y wlad ddyeithr ; eithr yn awr> y mae yn ddiystyr o bob teimlad gwlad- garol, cenedlgarol, a theuluaidd—yn gwneyd yrngais i ymgartrefu yn y wlad hono, ac ym- gymeryd â'i barferion bryntaf ac atgasaf. Ond mewn cyfyngder yr oedd er y cwbl; ac ni roddai neb iddo. Yr oedd mewn gwlad dlawd i'r eithaf. Mor gywir y portrë'ad o bechadur yn ei gyf- lwr syrthiedig : os teimla ei gyfyngder, gwell ganddo bob peth na dychwelyd at Dduw; ac ymlyna yn ddiofal o bob rhwymedigaeth i'w Greawdwr a'i Gynnaliwr, wrth " dduw y byd hwn,"* gan ymostwng i'r gwasanaeth aflanaf i geisio digoni ei hun, ond y cwbl yn ofer. " Ac wedi iddo dreulio y cwbl?''—Er cymaint ei dda, ni ddalient nemawr yn y fath afradlonedd. Dyma hanes llythyrenol llawer llencyn coeg- falch a ddechreuodd ar ben etifeddiaeth dêg; ond trwy fywyd afradlon gwariodd y cwbl. Mae pechadur hefyd trwy ei ymadawiad â Duw, wedi treulio y cwbl o'i holl eiddo mawr a gafodd yn ei greadigaeth ; y ddelw Ddwyfol, ei fwyniant, a'i freintiau. " Cododd newyn mawr trwy y wlad Jiono."—Nid peth annghyffredin yn ngwledydd y Dwyrain * 2 Cor. iv. 4. .'i