Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

||||||||||||||||É||||f CYFRES XLI. Cyfres Newydd. EDíÌll 1910. CYFRES LXXIII. Hen Gyfres. Y CYFAILL (THE FR1END) CYLCHGRAWN MISOL Y Metho'distìaid Calfinaidd yn America. Dan Olygiaeth T. Solomon Griffiths, Utica, N. Y. Entered as second class matter at Post Òfìice, Ütica, N. Y. CYNWYSIAD Sylwadau ar Ddygwyddiadau y Mis .................. 129 Meddyliau Ofer ..................................... 134 Y Dduwinyddiaeth Newydd a'r Ysgrythyr a Pherson Crist a'i Waith .................................. 138 Diwygiadau Crefyddol ............................... 142 Dyled y Byd i'r Beibl yn Llenyddol.................. 144 WHfs^ Holiadau ar Epistolau Ioan.......................... 140 u _♦ Maes Llafur yr Ysgolion Sabbothol am 1910—1911..... 147 w[ 1 Troedigaeth Saul o Tarsus .......................... 151 II |/ Our Duty to the Sunday School ...................... 152 fl^ Parch. David R. Jones, Engedi, Wis.................. 153 "" Nodiadau Byrion ar Wersi Yr Ysgolion Sabbothol..... 155 Priodwyd .................................•......... 157 Y Iíhai a Hunasant ................................. 158 Cyfundebol......................................... 163 Sylw ar Lyfrau . . ................................... 165 Personol............,......•......................... 167 Argraffwyd gan y {j^sj^îiâ^Cymnc Pnnting Co. li^J UTICA, N. Y. $$$$$|$$$$$||$$|||||