Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHAGFYR, 1887. ^^ä««ä | DECEMBER. '{£&&* ^m^ (THE FRIEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y JVTetl\odi$tiàid Öàlfinàidd yr\ ^rqeri6à. '. - DAN OLYGIAETH T PAECH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. PREGETH— Anghyínewidioldeb Iesu Grist.............. 449 TRAETHODAETH— Rhagluniaeth............................... 452 SYLWADAETH— A gafodd Iesu Grist, yn adeg ei Ddarostyng- iad, ei Addoli gan Angelion ?.............. 456 Cyinylau Eddi-arian; neu Awyrdrem Byw- yd Ivor Owen.............................461 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Y Parch. David Rosser...................... 464 BARDDONIAETH— Ymson ar Dragywyddoldeb................465 Gwell Ymddiried yn yr Arglwydd nag mewn Dyn..........................'.............. 466 Dymuniad Diírlfol.......................... 466 Bedd-argraff Eate Jones....................466 GENI—PRIODI—MARW— Priodwyd—Coflantau....................466—470 HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth Long Creek, Iowa, yn Red Oak................................... 470 Cyfarfod Dosbarth Gorllewinbarth Ohio, yn Venedocia Yanwert....................... 471 Cymanfay Gorllewin, yn Dawn, Mo........472 I Cymanfa M. C. Pennsyivania, yn Slating- ton......................................... 474 1 Cymanfa T. 0. Wisconsin, yn Jerusalem, Waukesha................................. 475 Penderfyniad................................477 BWRDD Y GODYGYDD— Testynau yr Wythnos Weddi................ 488 Cyfarfod Misol Môn at Mrs. Roberts, Utica, N. Y., America.............................478 ADOLYGIAD Y WASG— " Adnodau Dyrys y Testament Newydd.".. 479 DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wers............472 HYN A'R LLALL— Ol-ysgrif i Erthygl y Paroh. R. H. Evans... 480 Byrebion.....................................480 T. J. GEIFFITHS, AEGRAFFYDD, UTICA, N..T.