Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TACHWEDD, 1887. ??FIFk?,,fi.í»"«^.NewrdJ. i NOVEMBER. RHIF. 611- CYF. L. •o'r Hen Gryfres. (THE FRIEND), / / 1 V NEU GYLCHGRAWN MISOL Y ^Metliodi^tiàid dàlfir)àidd yn Smeriéà. DAN OLYGIAETH Y PABCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. m^wmTms&m PREGETH— Y Cysgod a'r Sylwedd....................... 409 TRAETHODAETH— Gwir Sefyllfa yr A.i-ì.ös rhwng Gwrthodwyr y Ffydd Gristionogol a'i Harddelwyr..... 413 YBôd o Dduw............................... 417 Y Cyíarfod Gweddi.......................... 419 SYLWADAETH— Hunan-ymwadiad ac Ymgnawdoliad y Mab 421 Cymylau Eiddi-arlau; neu Awyrdrem Byw- yd Ivor Owen.............................. 425 BARDDONIAETH— Yr Eglwys yn y Carchar..................... 428 Englynion Coffadwriaethol am y Diweddar Barchedig John Rhydderch, Oak Hill, 0. 429 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Y Parch. John Rhydderch................... 429 GENI—PRIODI—MARW— Priod wyd—Coflantau....................430—434 HENADURIAETHOL— Ystadegau Eglwysig M. C. Cymanfa Min- nesota am y fiwyddyn 1886............... 435 Cymanfa Salem, Vanwert, 0................ 436 Cyfarfod Dosbarth Eansas, yn Emporia___438 Cyfarfod Dosbarth Gorllewinol Pennsyl- vania, yn Olyphant..........í."........... 438 Cyfarfod Dosbarth Welsh Prairie, Wis., yn Salein, Columbus..................... ___439 Cymaufa New York a Yermont, yn Middle Granville................................. 440 Cyfarfod Dosbarth Waukesha, Wlsconsin, yn Bethel, Bark River..................... 442 Cyfarfod Dosbarth Missouri, yn Plymouth. 442 BWRDD Y GODYGYDD— Marwolaeth Dr. Roberts, Utica, N. Y...... 443 Eglwys y M. C. yn Cincinnati, O., ar Farwol- aeth yr Hybarch Dr. Roberts, Utica, N. Y. 444 DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wers............ 445 HYN A'R LLALL— Yr Achos Cymreig yn Denver, Colorado___ 446 Holiadau ar Heb. I. 1—3.................... 447 Gofyniadau.................................. 447 Eglurhadaeth............................... 448 Byrebion............ ........................ 448 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.