Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

H^DREF, 1887 ^^llhi^^freHNewydd. ! OGTOBER. | ^6'0 [«'* Hen Gyfres. V^^N \\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\Ẅ\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\'. (THE FRIEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y >letlpdi£tiàid Öàlfii^àidd yn SWrÌéà. D A N OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, D. D, COLUMBrS, O. g^gFW^gî&S PREGETH— Y Credadyn yn dyfod i Ryddld y Gwirion- edd wrtli Aros yn Nghrist................. TRAETHODAETH— Gwir Sefyllfa yr Achos rhwng Gwrthodwyr y Ffydd Gristionogol a'i Harddelwyr..... Rhagluniaoth............................... Dirwcst..................................... SYLWADAETJI— Hunan-ymwadiad ac Ymgnawdoliad y Mab " Amcan TTchaf Gweithredocdd Duw "..... BARDDONIAETH— 'Rwyf Heddyw'n Driugain Oed.............. MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Y Parch. John Rhydderch................... Mr. Moses L. Jones.......................... 394 GENI—PRIODI—MARW— Ganwyd—Prlodwyd—Coflantau........395—400 HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth Pittsburgh, yn Ebens- burgh, Pa.................................. 400 Cyfarfod Dosbarth Sir Oneida, yn Fìoyd, N. Y........................................ Cyfarfod Dosbarth Gallia a Jackson, Ohio, yu Ironton................................. Ystadegau M. C. Cymanfanfa y Gorllewin am y flwyddyn 1SS0........................ Cyfarfol Dosbarth Dodgeville, Wis., yn Salem.................................... BEIBL-GYMDEITHASAU— Beibl-Gymdcithas Radnor, O. DOSRAN Y PLANT— 400 4 1 402 4Ü3 403 Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wers............ 404 HYN A'R LLALL— Y Genadaeth............................. Cymdoithas Genadol Gartrefol y Bobl Icu- ainc Cymrcig yuChicago................ Ymadawiad Gweinidog..................... Gofyniadau.................................. Hanesyn am Robert Hall.................... Masnachwr Ieuanc.......................... Y Darganìyddiad Rhyfelgar Diweddaf..... Byrobion..................................... T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.