Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

AWST, 1887. ?SFx?ì?ì. \* «**• Newrdd. | AUGU8T. I gf5fI?8- }•* h« «- (THE FRIEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y >íetl\odi^tiàià dàlfûqàidd yq Sniefiéà. DAN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. ÌSOWELL, D. D., COLUMBÜS, O. T sr W X 8 s & ©■ PREGETH-ç Cyngor wrth Ordelnio....................... 289 TRAETHOPAETH— Gwir Seíyllfa yr Achoa rhwng Gwrthodwyr y Fíydd Gristionogol a'i Harddolwyr..... 203 SYLWAPAETH— Jesu Grist yu Dduw......................... 296 Yr Iosu a'r Wraig o Oanaan................. 297 Cyruylau Eddi-arlan; neu Awyrdrem Byw- yd Ivor Owen.............................. 299 Amcj,n Uchaf Gweithredoedd Duw......... 301 Hunan-ymwadiad ac Ymgnawdoliad y Mab 305 TRYSORFA Y CRISTION— HonGymeriad Hynod...................... 309. Plant y Pyddiau Gynt....................... 309 Fe fydd yn Olou i gyd Acw.................. 310 Byrebion....................................310 BARPDONIAETH— Nearer Home................................ 311 Er Serchuö Goí am James B. Jervis........311 312 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Mr. D. E. Williams.................... GENI—PRIODI—MARW— Ganwyd—Priodwyd—Cofiantau........ 315—319 HENADURIAETHOL— Cymanfa M. C. Wisconsin, yn Peniel, Osh- kosh....................................... 3i;i Cyfarfod Dosbarth Dodgeville, Wis......... 322 Cymanfa Minnesota, yn Mankato........... 322 Cyfarfod Dosbarth Gorllewinol Peuna., yn Bellevue................................. Cyfarfod Dosbarth Oneida, N.Y., yn Prospect Cyfrifon Cronfa Addysg Cymanfa Wisconsin DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wers...... CRONICL CENADOL— Y Genadaeth Dramor................. HYN A'R LLALL— Hysbsiad............................... Canu yn Iach.......................... At un a eilw ei hun "Bach.".......... Ysglodion.............................. 32G 327 328 328 328 T. J. GRLFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.