Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

GORPHENAF, 1887. £vẃFirv\rî ^°'r Gyfres Newydd. CYF. XVIII. JULY. c?ÌFJ?°7' \°,r Hen Gyfre8- aayy\\\\\\\\y\ \v.v,s\\\x\\\w\ yẁ,;ẅ"\v.\v\w\\\ \..x«-a\w\\av (THE FRIEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y ^Eetl\odí^tiàid dàlfii\aidd ji\ âmeriéà. D A N OLYGIAETH Y PAECH. H. P. HOWELL, COLUMBUS, O. Ji-.l 254 257 260 PREGETH— Y Saint yn Marw hefycl mewn Pfydd........ TRAETHODAETH— Gwir Sefyllfa yr Achos rhwng Gwrthodwyr y Ffydd Grlstionogol a'i Harddelwyr..... Y Perygl Oddiwrth y Fasnach Feddwol..... Bugeiliaeth Eglwysig....................... SYLWADAETH— Pa fodd i wneyd Caniadaeth y Cysogr yn Effeithiol.................................. 262 Hunan-ymwadiad ac Ymgnawdoliad y Mab 264 Cymylau Eddi-arian; neu Awyrdrem Bywyd Ivor Owen................................. 266 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Mr. Evan T. Jones........................... 269 Mr. Cadwaladr Roberts..................... 271 Mr. JohnParry............................. 272 GENI—PRIODI—MARW— Priodwyd—Cofiantau................... 272—277 HENADURIAETHOL— Cymanfa M. C. Penna., yn Plymouth...... 277 Cymaufa Ohio, yn Cincinnati............... Cyfarfod Dosbarth y M. C, yn Berea, Wis.. Cyfarfod Dosbarth Long Creek, Iowa....... Cyfarfod Dosbarth Waukesha, Wis.......... Cymanfa M. C. Talaethau New York a Yer- mont, yn Rome, N?Ÿ...................... BWRDD Y GOLYGYDD— Trem ar Fyd ac Eglwys..................... Gofyniad. ................................... DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wers............ CRONICL CENADOL— Adroddiad Cenadaeth Gartrefol y M. C. am 1886........................................ Y Genadaeth Dramor....................... TRYSORFA Y CRISTION— Gorchfygu y Parch. Thomas Richards, Ab- ergwaun................................... Y Pechod o Beidio Gwneyd Dim............. Cymorth Pechadur yn Nuw................. Byrebion..................................... '2-5 T. J. GEIFFITHS, ARGRAFFYDD, ÜTICA, N. Y.