EBRILL, 1887. SSFiŵîU-«*>-»•-»**• I APRIL. EHÌIF. 604. CYF. 1,. •o'r Hen Ciyfres. (THE FRIEND), NEU ÍÌYLCH6BAWN MISOL Y jVLett\odi^tiàid dàlfii|àidd yq SWriéà. D A N OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, COLUMBUS, O. 9TIFWTBS48, ARWEINIOL- Y Diweddar Barch. Edward J. Hughes, West Bangor, Pa................................. 120 Nodion ar y Beibl........................... 133 TRAETHODAETH— YBodoDduw.............................. 134 Diffyg yr Ysgol Sabbothol i Ateb Angeu yr Oes, a'r Cyulluu goreu i'w Gwneyd yn Llwyddianus.............................. 136 SYLWADAETH— Rhai o Bregethwyr Methodistaidd Cyraru.. 141 Yr Arglwydd yn Agos........................ 144 Dirwestiaeth................................. 145 TRYSORFA Y CRISTION— " Yu Awr" y Beibl......... Tymorau Bywyd............ Hi a WnaethWeithred Dda. Byrebion.................... BARDDONIAETH— Teyrnged i Goffadwrlaeth Mr. E. T. Jones. Anf eidroldeb............................... ErCof am Willie R. Wiiliams. &c.......... 146 147 Ì4T 147 14S 149 14'.» | MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Y Parch. John S. Adams..................,.. Mr. John W. Williams, ger Dodgeville, Wis. Y CYMRY YN AMERICA— Ganwyd—Priodwyd—Bu Farw..........153- HENADURIAETHOL— Cyíarfod Dosbarth Jackson, Ohio........... BWRDD Y GOLYGYDD— Trem ar Fyd ac Eglwya..................... ADOLYGIAD Y WASG— Caru, Priodi. a Byw......................... Prawfion o Wirionedd Cristionogaeth...... Llyfr ar Fedydd............................. CRONICL CENADOL— Y Genadaeth................................ Bryniau Rliasia............................. Priod wyd...................................... DOSRAN Y PLANT- Atebion—Y Wers............................ Effaith Ctìrydd Cariad.................... COFIANTATJ ................................... CRONICL Y MIS.................____....... 150 151 161 161 161 162 I 163 i 164 ! 10,4 10 5 165 168 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, ÜTICA, N. Y.