Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MAWRTH, 1887. CYFfxV«Ì. f°,r Gyfre8 Newydd. MARGH. CYF^L603 1 °'r Hen Gyfre8' NEU GYLCHGRAWN MISOL Y >íeti\odi£tiàid dàlfiijàidd yij ^meríéà DAN OLYGIAETH Y PAECH. H. P. HOWELL, COLUMBÜS, O. ARWEINIOL— Iawn Crist................................... 89 TRAETHODAETH— Pethau Rhyfedd y Ganrif Hon.............. 94 Drygedd Twyll............................. 98 SYLWADAETH— Yr Eglwys yn y Bedd.......................100 Rhai o Bregethwyr Methodistaidd Cymru.. 104 TRYSORFA Y CRISTION— Effeithiau Genedigaeth Crist ar Gymeriad Cyhoeddus Duw........................... 107 Yr Ysbryd yn Ysbryd Datguddiad.......... 107 Goleuni yr Ysbryd yn Cythruddo y Meddwl 107 Addunedau heb eu Talu, yn Ddyled....... 108 Byrebion.....................................108 BARDDONIAETH— Bedd Gwr Duw............................... 108 Penillion Er Cof am Martha Jones, &c......109 Englynion Coffadwrlaethoi i'r Diweddar John Williams, Dodgeville, Wis.......... 109 MARWOLAETHAÜ S. EGLWYSIG— Y Parch. David Foulk Jonea................. 110 Mr. Ellis Price............................... 113 Y CYMRY YN AMERICA— Prlodwyd—Bu Farw.....................113—117 HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dau-Fisol Sir Oneida, N. Y........ 117 Ystadegau Eglwysig y M. C. yn Nhalaethau New York a Yermont am 1885........___. 118 Cyfarfod Dosbarth Deheuol Pennsylvania. 119 Y GENADAETH GARTREFOL— Oddiwrth yr Ysgrifenydd................... 120 Adroddiad y Trysorydd................ 120—122 BEIBL-GYMDEITHASAU— Beibl Gymdeithas Columbus, Wis.......... 122 Beibl Gymdeithas Swydd Waukesha, Wis... 122 Beibl Gymdeithas Dodgeville, Wis.......... 124 Beibl Gymdeithas Sefydliad Oshkosh.......12-í YR YSGOL SABBOTHOL— Adroddiad Ysgolion Sabbothol y M. C. yn Sefydliad Jackson a Gallia, O., am 1886... 125 Rhif a Llafur Ysgol Sabbothol Moriah, ger Columbus, Wis............................ 125 BWRDD Y GOLYGYDD— Trem ar Fyd ac Eglwys..................... 125 Parch. Evan Jones, Caernarfon............. 127 Amddiffyniad Mr. Thomas Hughes, South Bend.Minn................................ 127 Dau Ofyniad i Efrydwyr yr Ysgrythyrau.. 128 DOSRAN Y PLANT-Atebion—Y Wers........ 128 T. Js GRIFFITHS, ARGEAFFYDD, UTICA, N. Y.