Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CHWEFROR, 1887. [&S*ì8ÜL\*"»—"-f"-\ FEBRÜARY. l^lT |«>*He„«y*e.. (ÎHE FRIEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y ]VEetl\odi^tiàid dàlfii)àiád yq âWŴ. DAN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, COLUMBUS, O. ©TÎTWTiIâ© j ARWEINIOL- j Pregeth....................................... 49 Jtraethodaeth— ì Yr Emmanuel.............................. 57 Maddeuant Dynol a Dwyfol.................. 61 !-'"■' Y Fantais o Drysori Gair Duw yn y Cof .... 63 j SYLWADAETH— ÝDeddfau yn Plygu i Ddedaf Ffydd......... 65 Marwolaeth fy Mam.......................... 67 Methodistiaeth yn Swydd Oneida, N. Y...... 6î> TRYSORFA Y CRISTION— I Dydd Prawf yn Dyfod......................... 70 t YCanlyniado Ymollwng gyda'r Demtasiwn 70 Ì'.Dyoddefladau yn Angenrheidiol i Gynydd... 70 |} Byrebiòn......................................71 BARDDONIAETH— 'à' Oydymdeimlad a " Moriog "........... ..... 71 I Galar-goffa am Mr. John S. Davies, Long Creek, Towa................................ 72 Bnclynion ar Briodas Mr. David W. Wil liams, ColumbuB, Wis., a Miss Margaret Williams, Bethesda, ger Oshkosh.......... 72 Do, mi welais Ddeigryn......................72 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Y Parch. David Foulk Jones.................. 72 Mr. John W. Roberts.........................75 Mr. David G. Williams...................... 76 .77—81 Y CYMRY YN AMERICA— Priodwyd—Bu Farw................ HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth Youngstown, Ohio.......81 Ystadegau y M. C. perthynol i Gymanfa Min- nesota am y fl. 1885......................... 82 Cyfarfod Dosbarth Gallia a Jackson, O......83 Cyfarfod Dosbarth Dodgeville, Wis.......... 84 Cyfarfod Dosbarth Saron, Minn.............. 84 Cyfarfod Dosbarth Nanticoke, Pa............ 85 Beibl Gymdeithas Swyddi Jackson a Gallia, Ohio......................................... 86 Beibl Gymdeithas Remsen a Steuben, N. Y.. 87 Gofyniadau oddiar Hebreaid 1, i'w hateb yn Nghyfarfod Llenyddol Capel Moriah.Utica, N. Y., Mawrth2,1887.....................'., 87 DOSRAN Y PLANT—Atebion—Y Wers......... 88 Ol-Nodion..................................... 88 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, ÜTICA, N. Y.