Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TACHWEDD, 1876. E^ẅlÄ «**■»••»*•! NOYEMBER. \^%T^. }«*He„Gyt, fylcharawn Jj^inol % ^tthodintinid (^alftnmdd pn ^nuricä. PAN OLYGIAETH Y PAROH. WILLTAM ËÖBËËTS, D. D., HYDE PARK, PA. C Y N W Y S I A D ARWEÎNIOL— Rheswm a'r Beibt . . .............. 409 TRAETHODAETH— Dwyfoldeb yr Ysgrythyrau........._ j12 Person Crist oddiar Safle Hanesiol...... 416 PAPYRAU I'R EGLWYSI- Cymeriadau Hyncd yn mhlith y M. C...... 410 Elfenau Gwir Ryddid............. 42i Addysg a'r Weinidogaeth............ 42:5 Y Wybodaeth Uchaf............. 4,4 BARDDONIAETH— Haelioni................... 425 Englynion ar Farwolaeth Mr. David D. Rees . . 426 Dau Beniií Ychwanegol, &c.......... 426 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Mr. David D. Rees............... 426 Y CYMRY YN AMERICA— Gwobrwyo Ffyddlondeb............ 427 Ganwyd—Priodwyd—Bu Farw.......427-31 HENADURIAETHüL-= Cyfarfod Dosbarth yn fohnstöwn, Pa.....'7 431 Cyfarfod üosbarth Dwyfeí'nbarth Pennsyly-ania, 432 Cyfarfod Dosbartn Weìsh Prairie, Wis, .... 433 | Cyfarfod Dosbarẁ Wauìcesha, Wis. ...... 433 Cyfarfod Dosbarth Gorllewinbarth Oìào .... 434 Cymanfa Ob.i'O................. 434 Cymanfa Efrog Newydd............ 43° Cydnabyddtaeth o Ddiolchgarwc\....... 4?7 BWRDD Y GOLYGYDD— Marwolaeth a Chladdedigaeth y Parth. E. Rees, 438 Dirywiad yr Ymerodraeth Dyrc.aidd . . . ; • • 439 Archesgob Purcell, &c—Yr Hen Gaẁoliciaid — Robert Hall ar Babyddiaeth — Ma "w0,aeth Y Parch. Evan Morrís..... « 441—44« DOSRAN Y PLANT— Tywysogion Cymru..... <43 Atebion—Y Feirniadaeth—Gwe'rs'........ HANESIAETH BELLENIG- .......444~5 Amledd yn Gryno-Newyddion Cyfundebol ~s fi CRONICL Y MIS . . ' ' 44S~6 ............ 447-8 UTICA, N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, EXCHANGE BUILDINGS.