Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MEDI. 1876. fylcharmvn ^isol g Jÿ,ethodistmd (falfinmdd mi JjLmerica. DANOLYGIAETH Y PARCH. WILLIAM ROBERTS, D. I)., HYDE PARK, PA. CYNWYSIAD. A.RWEINIOL— Pregeth Goffadwriaethol am y Diweddar Barch. Thomás Jénldns, o Utica........... 829 TRAETHODAETH— Dwyfoldeb yr Ysgrythyrau.......... . 333 Yr Angenrheidrwydd am i'r Eglwys Ddeffro i Weithgarwch Crefyddol, &c......... 336 PAPYRAU I'ít EGLWYSI- Cymeriadau Hynod yn mhlith y M. C. ...... 339 Daniel fel Esiampl i Bobl Ieuainc........34I Gwyrthiau Ysbrydo..............345 BARDDONIAETH- Pryddest ar Wir Fawredd . .......... 345 " Gwywodd y Blodeuyn ".......... . 346 Englyn agyfansoddwyd wedigwrandaw Dr. Rob- berts, Bellevue, yn pregethu.........347 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG- Mr. Arthur Griffiths..............347 Mr. John LewJs................348 Y CYMRY YN AMERICA— Beibl Gymdeithas Swydd Van Wert, Ohio . . . 349 Ganwyd—Priodwyd—Bu Farw........ 345 HENADURIAETHOL— Cymanfa y T. C. yn Cambria, Wis....... 353 Cyfrifon Blynyddoly T. C. yn Wis. am y fl. 1875 354 BWRDD Y GOLYGYDD— Addysg a'r Weinidogaeth........... 356 Dirywiad yr Ymerodraeth Dyrcaidd...... 358 Corph Ysbrydol................ 359 Taith ar Draws Cyfandir America....... 360 Adolygiad y Wasg............... 362 DOSRAN Y PLANT— Tywysogion Cymru.............. 363 Atebion—Y Feirniadaeth—Gwers.......364-5 YR YSGOL SABBOTHOL- Ysgol Sabbothol Swydd Van Wert....... 365 HANESIAETH BELLENIG— Amledd yn Gryno ................ 366 CRONICL Y MIS...............367-8 UTICA,; N. Y. T. j. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, EXCHANGE BUILDINGS.