Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MAWRTH, 1876. * - gf^rîi5.' f •* <**« *•**«.! M A R C H. RHIF. 471. CYF. XXXIX. o'r H(!îi (Jyfres. jfáthhgmwn cÿjisol v jjffethodistiüid ÿulfinäidd nn ^mtntâ. D AN OLYGIAETH Y PARCH. WILLIAM ROBERTS, D. D., HYDE PARK, PA. CYNWYSIAD. ARWEINIOL- Nerth y Weinidogaeth............. 89 TRAETHODAETH— Abraham, Isaac, a Jacob........... 95 Dwyfoldeb yr Ysgrythyrau.......... 98 PAPYRAU I'R EGLWYSI— Oymeriadau Hynod yn mhüth y M. C......101 Llithoedd ar udirwest............ I03 Yr Angenrheidrwydd am Lafur gyda'r Ysg. Sab. 104 Dewisiad üiaconiaid............. io6 BARDDONIAETH— Effeithiau Meddwdod............. 107 Llinellau ar Farwolaeth Elvira, &c....... Ic,g Goruchafiaeth y Credadyn........... io8 Y CYMRY YN AMERICA— Beibl Gymdeithas Oshkosh, &c......... i08 Beibl Gymdeithas Dodgeville, Wis........ iog Be:bl Gymdeithas Racine, &c.......... 109 Priodwyd—Bu Farw............. 110 HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dau-Fisol Swydd Oneida . ...... 112 Cyfarfod Dosbarth y M. C. yn Wilkesbarre ... 113 Cyfraniadau at y Gymdeithas Genadol.....114 Cyfarfod Dosbarth Dwyreinbarth N. Y. a Vt. . . 115 Cydnabyddiaeth................nj Collinsville................. nc BWRDD Y GOLYGYDD— Corph Ysbrydol................u6 Belgium a'r Balaeth..............n8 Taith ar Draws Cyfandir America.......119 Y Parch. üavid Harries, Chicago.......120 Penodiad y Gol. fel Cynrychiolydd i'r Cyngor Presbyteraidd................121 * Adfywiad Crefyddol yn Racine........: 121 YR YSG. SABBOTHOL—Ysgolion Sab. Minne- sota—Gofyniadau.............. 121 DOSRAN Y PLANT— Hanes y Beibl Saesoneg............122 Atebion—Y Feirniadaeth—Gwers........123 HANESIAETH BELLENIG—Amledd yn Gryno " —Cyfundebol..............124—136 CRONICL Y MIS.............127—128 UTICA, N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, EXCHANGE BUILDINGS.