Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYFAILL. Cyírol XXV. MEDI, 1S6S. E,h.ifyn 307". %XUÌ\tSÌSMt $£♦ PWYSIGRWYDD CRËFYDD DEULUAIDD. Pregcth a draddodioyd am ddeg ar gloch boreu Sab- both, Mai 25ain, yn Nghymanfa y Methodistiaid Calfinaiddyn Colambus, Ohio, gan y Parch. Wm. C. Róberts, A. M., Wilmington, Delaware, ac a gyhoeddir ar gais y Gymanfa hono. "Canys mi a'i hadwaen ef, y gorchymyn eí'e i'w blant, *c i'w dylwyth ar ei ol, gadw o honynt ffordd yr Argl- wydd, gan wneuthur cyfiawnder a harn ; fel y dygo yr Arglwydd ar Abraham yr hyn a lefaroda efe am dano." 1~~Hbn. xviii. 19. Mae y geiriau hyn yn rhan o hunan-ymddy- udan yr anfèidrol Dduw, mewn cysylltiad â dat- guddio i Abraham y dínystr disymwth oedd ar °ddiweddyd dinasoedd y gwastadedd. Pan ölai y eennadau barnawl tua'r lle, ac yr ym- gasglai y cawodydd brwmstanaidd uwch y fro, efe a ddywedodd wrtho ei hun, "A gelaf fi rhag ■Ä-braham yr hyn a wnaf ?" Onid ydwyf wedi ei ethol ef i fod yn gyfaìll i mi, ac yn dad y Öyddloniaid hyd ddiwedd ainser ; onid oes Sanddo berthyuasau agos yn Sodom, a theim- ladau cynes tuag at lawer o'r trigolion ? Ang- ^yfeillgar dros ben ynte fyddai i mi gelu oddi- ^'rtho ef, yr hyn ydwyf ar ei wneuthur, o her- ^ydd, " efe yn ddiau a fydd yn genedlaeth faWr a chref, ac ynddo ef y bendithir holl gen- edloedd y ddaiar." Heblaw hyn, meddai yn mhellach, " Mi a'i rMwaen ef, y gorchymyn efe i'w blaut, ac i'w ^ylwyth ar ei ol, gadw o honynt ffordd yr Ar- *|^ydd, gan wneuthur cyfiawnder a barn." 'e a gorffora y gwirioneddau sydd yn gynwys- di"g yn fy marnedigaethau hyn, yu ei addysg eüluaicld i'w blant, ac a'i gesyd allan fel rhy- M<J i'^ c[yiWyth ar ei ol ; efe a gymer ach- 29 lysur oddi wrthynt i ddangos iddynt ddrwg pechod, ac eiddigedd y eyfiawn Dduw dros ei ogoniant. Yn y modd yma efe a garia allan un o'r dybenion arbenig sydd genyf mewn golwg wrth ddinystrio Sodom a Gomorrah, Adma a Zeboim. Oddiwrth hyn, y mae yn. amlwg i bawb fod Creawdwr nef a daiar yn edrych ar wir grefydd deuluaidd fel peth tra phwysig, ac anhebgorol angenrheidiol i gyf- lawn fwynhad o'i ffafr, a derbyniad o'i feiir ditbion tymhorol ac ysprydol. Dyma y mater mawr at ba un y dymunaf alw eich sylw neill- duol am ychydig fynydau yn bresenol. Gwedd- iwch am i'r Nefoedd dynu y gorchudd fel y caffom fwynhau ei phelydrau i osod allan yn eg- lur y dyledswyddau pwysig sydd yn gynuwys- edig yn ngeiriau ein testyn. Sylwn yn I. Ar Nattjr gwir grefydd deulüaidd. II. Ar ei Phwysigrwtdd neillduol. Ond yn I. Sylwn ar Natur gwir grefydd deuluaidd. Wrth " grefydd" yr ydym yn deall, un ai y berthynas a sefydlir rhwng Duw a dyn gan Yspryd y gras, ar sail Iawn y Cyfryng- wr, neu y cyíìawniad ymarferol gan y dyn o'i ddyledswyddau tuag at Dduw, fel prawf neu ffrwyth o'r berthynas ysprydol sydd rhyng- ddynt. Y mae y naill i raddau yn cynnwys y Halî. Y mae cyflawniad o'r dyledswyddau sydd yn deilliaw o'r egwyddor yn dangos yn eglur íbdolaeth yr egwyddor, fel y mae ffrwyth y pren yn brawf eglur o fod bywyd ynddo. Y mae gwir grefydd fel cyflawniad ymarferol o'n dyledswyddau tuag at Dduw yn cyrmwys dy- ledswyd:iau personol, teuluaidd, ac eglwysig. Y mae y fhai hyn fel cylch. mewn cylch, neu ol- wyn o fewn olwyn. Y maent oll yn tarddu oddiar, ac yn cael eu rheoli gan yr egwyddor fawr o ras yu enaid y credadyn, ac eto y mae iddynt oll briodoleddau neillduol perthynol iddynt eu hunain. Yr ydych yn clywed, ond