Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYFAILL Cyfrol XXV. AWST, 1S6Í Ithiŵrn S96. SYLWEDD PREGETII. GAN Y PARCH. WM. JÎ0BERT3, NEW TORK. Pel yr adnabyddom yr hwn sydd gywir."—1 Ioau \. 20. * Mae llawer iawn o son yn ein dyddiau ni ara ^fef'ydd ; a chryn lawer o broff'esu crefydd. ™*p fyddo Crtstionogaeth yn grefydd cyffredla S^lad neu genedl. llawer a alwant eu Imuain ^ri Gristionogion. heb ddim ganddynt ond yr e>iw yn unig. Gan hyny, dylem boli ein bun- a'". profi ein hunain, ac ymdrechil i adnabod ei!1 hunaîn, rhag òfó ein bod yn boddloni ar tfh diiwioldeb heb ei cirym hi —yp ymdawelu ar enw o f'od yn f'yw, ac eto yn farw. Yr un jw gVvjr grefydd o ran ei hansawdd ysprydol, *' dylanwad santeiddiol ya mhob oes <>'r byd ^yn y cyfuodau mwyaf bâfaidd, f'el y tymhorau "^Wyaf erledigaethus. Ac y mae moddianuu swir gref'ydd yn awr inor bwysig ag y bu er'oed. Mewn tref'n i gael dirnadaeth gýwir a Ryflawrwam wir gref'ydd, dylem wneyd ym- "vv'iliad manwl i'r gwahanol ddesgritiadau a ^r o honi yn ysgrythyr y gwirionedd. Weithiau rhoddir .darluniad o ho n yn ei Pherthynas â Duw f'el ei gwreiddyn a'i hawdwr. y° y cysylltiad hwn gelwir hi, 'teyrnasDduw,' ŵwioideb,' 'duwiol anian.' ' purdeb duwioL' ywedir fod ei meddiannydd wedi ei "eni o <luw/' a'i í'od o ran ei gymeriad yu "ddyn ^üw." "rydìau eraill ceir portread o boni dan am- (**lol arwyddluniau à*cbydmariaethau, megys gi'onyii 0 jjati mWslard," yn cýnyddu nes J'od yn Dren niafir-x-''surdoes" mewn blawd eniil y "clamp toes" i'w ansawdd ei hun— Wedi ei adeiladu ar graig yn sefyll yn ddi- ÿoip er gwaethaf ymoeodiadau rbuthrol 25 íîwlawojrydd, lifeiriaiot, a gwyntoedd — olew ya v llestr gyda'r lamp yn golem nes myned i'r briodas — ffÿnon o drlwfr bywiol yiì tarddu i fyẃyd tra<îywyddol, &c. Yr holl bethau ydynt ddarluniadau arwyddluniol neu gyffel ybîaetbol owirgrefydd yn enaid dyn. Nid anfynych y cyfhwnir gwir grefydd i'n s.y'w yn y Beibl trwy ei ffrwythau a'i heffeitb- iau benditbiol.megys tlodi yn yr yspryd, galar o berwydd pechod, " newyn a sycbed am gyf- iawnder"—'cyöawnder, llawenydd yn vr Ys- pryd Glau"—" byw yn dduwiol yn Nghrist I"Sn"—' byw yn sobr, yn gyflawn ac yn dduw- iol yn y byd sydd yr awr hon"—" glynu wrth yr Arglwydd trwy lwyrfryd calon"—"dilyn yr Oen i ba le bynag yr elo." &c. Darlnniad yw y pethau hyn o wir grefydd yu ei ffrwythau daionus a santaidd. Ac yn aml cawn ddesgrifìad o honi yn ei nhaíur ysprydol ei hun. megys cariad at Dduw —ofn Du w wedi ei osod yn y galon—puredd ger bron Duw—adduli Duw yn yr Yspryd -ceisio yr Arglwydd—edifeirẁçh tuag at Dduw—ffydd tuag at ein Harglwydd lesu Grist—ac yn y t istun, adnabod yr hwn sydd gywir. "A hyn yw y bywyd tra^ywyddol (gwir grefydd) iddynt dy adnabod di, yr unig wir Dduw, a'r hwn a anfonaist ti, lesu Grist." » Yn awr sylwer, uid rhanau o wir grefydd yw y pethau hyn ; eithr gwir grefydd yw pob un o honynt. Lle y mae y naill y rane y lla.Il ; ac y maent yn gweithredu mewn perffaith gysyllt- iad a chysondeb a'u gilydd. Pan y mae gwir gref'ydd yn gweithredu mewn serch daullyd at Dduw, cariad yw y pryd hwnw. Pan y gweith- reda mewn galar duwiol yn herwydd pechod, edifeirwch yw yr imser hwnw. Pan yn dylan- wadu ar yr enaid trwy ymorphwysiad ar Grist fìjdd yw yn yr adeg hono. Pan yn cynyrchu ymostyngiad yn yr enaid i ewyllys Duw, rhoddi ein hunain i Dduw, neu hunan ymwadiad yw, y pryd hwnw. A pbau y mae yn gweithreda