Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYFAILL. C5rfrol XXV. MEHEFIN, 1862. ítliifyn 29<d. $xMt\ûìwii, ŵt; UORUCHAFIAETH CRIST AR ANGAU; SŸLWEDD PREGETH GAN Y PARCH. D. WILLIAMS, MILŴAUEEE, WIS. Efe a lwnc angau mcwn buddugoliaeth."—Esa. xxv. 8. ■^Énnod dra chysarlawn ydyw hon drwyddi oll "~~-ei chynnwys yw addewidion melus a llawn. ^ynnwys y rhan gyntaf waredigaethau, tymorol ^n benaf, o law gelynion ; yn nesaf darpar- ^eth fawr yr efengyl; yna canlyn waith yr *spryd yn difa*y llen i ganfod ac adnabod y ^ledd barotöedig. Gellir edrych ar y testyn ^Q Waith Crist yn gweithredu iachawdwriaeth, a gwaith yr Yspryd yn cymhwyso yr unrhyw. **eHid meddwl fod cysylltiad rhwng difa y 8°rchudd a llyncu augau mewn dau beth, yn 1- Bydd parhad ar ddifa y llen hyd derfyn attiser, pan y caiff y credinwyr etifeddu bywyd ragywyddol ya llawn. Gweithredir mewn »°leuo ac achub hyd y diwedd, yna rhoddir **0k peth yn ei le e; hun ; angau wedi ei gau 11 ° gyrhaedd y saint, a'i garcharu byth yn u"ern, ya holl eithafion ei weithrediadau, Ue a<ì yw Duw yn arfer un moddion at ei wella. 1(î oes yno ond angau, na dim i wrthryfela £Q ei erbyn ; angaa yn ei lawn rym yn ym- °rth ar BOn (Jrigolíon truenus y lle. Erbyn yn bydd angau wedi ei lyncu mewn buddug- laoth gyda golwg ar holl deulu Duw, canys Wd angau ei hun yn y carchar. r* Buddugoüaeth ar angau yw difa y gor- ü(ìd, canys pob peth croes i Dduw, pob peth erbyn Duw, a phob peth sydd gas gan Uw> a ellir yn briodol alw yn angau. Fel "ûaent yn achos angau, yn ddefnydd angau, <*c ■> 10(ì pechod a'i ganlyniadau; ei ddarfod ÿQ addfedu i angau, felly llyncu angau yw rí°d pechod a'i ganlyniadau; ei ddarfod Wa buddugoliaeth, ei lyb'eu rnewn concweet, 18 ei ddyfetha trwy orthrechiad, ac nid trwy gydsyniad,—"Efe a ddifa angeu dros byth," Doctor Morgan,—ei ddifa heb adael dim, ei ddifa dros byth, anmhosiblrwydd adferiad. Efe a ddifa angaa dros byth, sef Crist y Budd- ugoliaethwr mawr. Yn awr, difa y gorchudd a difa angau — gwneir y ddau yr un dull, gwneir y ddau yr un amser, a derfydd am y ddau yr un pryd ; difa y gorchudd sydd yn difa angau, a dii'a angau sydd yn difa y gor- chudd. Yr un gair gwreiddiol sydd am ddifa y gor- chudd yn yr adnod o'r blaen, ag y sydd ara lyncu angau, yn yr adnod hon. Cyfarfyddwn â geiriau cyíystyr i'r testyn yn Hos. xiii. 14, " Byddaf angau i ti, 0 aDgau." Yn ol y Saes- oneg, "0 angau, byddafyn bläau i ti." Plâ ar ol plâ, a chlwy ar ol clwy, nes dy ddifa. Yn 1 Cor. xv. 54, hefyd, cawn eiriau cyffelyb yn y modd gorphenol, "Angau a lyncwyd rnewn buddugoliaeth ;" dyma gyfiawniad prophwyd- oliaethau Esaiah a Hosea. Boreu yr adgy- fodiad y datgan y Buddugoliaethwr y geiriau rhyfedd hyn, agwna yr holl waredigion ynddo, a thrwyddo, yr unrhyw ddatganiad buddugol- iaethus. Dychymygwyf weled y Gwaredwr a'r gwaredigion yn troi yn ol, ac mewn gwawd- iaeth yù gofyn, "0 angeu pa le y mae dy golyn, o uffern pa le y mae dy fuddugoliaeth." Ond sylwn, I. Ar LTNCÜ ANGAU MEWN BUDDUGOLIAErH TN HAEDDIANNOL. 1. Rhaid darfod pechod cyn y mae yn bosibl darfod angau ; rbaid dyddimu yr achos, cyn y gellir dileu yr effaith; teyrnasu a wna angau, tra y byddo pechod yn frenin. Dyma ddau, sef pechod ac angau, nis gellir dyfetha y naill heb ddyfetha y llall. 2. Rhaid daribd cospedigaeth pechod mewa angau, cyn y mae yn bosibl darf'od pechod ; rhaid darfod haeddiant cospawl pechod. Y mae y fuddugoliaeth ar angau trwy farwoîa&th