Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYFAILL, J>&ol XXIV. TACHWEDD, 1S61. Rhifyn SST tw O L I V E R C R O M W E L (Arglwydd Amddiffynwr Prydain Fawr.) ecìi ëwclca I ^Vd • ""* amri'",T fras-luniau o'r gwron uchod yn y wlad hoti, heb unrhyw gyfeiriad at ei haniari Cymreig, tucdd- jne ' w °gluro a'i gofnodi unwaith eto, er anrbydedd eìn cenedl : ac f'el y byddo yn gyfìeus iddynt gyfeirio ato naser dyfodol. Tr yùym yn ddyledus i'r hen Wlculgarwr ara yr liyn a ganlyn.—Gol.] phencbwiban, eithr yn benaf, ac yn enwedig y rhestr achyddol, a gymerwyd o waith yr enwog Syr John Prestwich, Bar., o Brestwich a Holme. yn swydd Lancaster, i feddiant yr hwn y daethai y defnyddiau o ddisgyniad dilwgr oddi wrth un o'i henafiaid, sef Edmund Prestwich, o ddinas Lundain, yr hwn ydoedd dyst clust a llygad o orseddiad rhwysgfawr 01iver Cromwel yn Neuadd Westminster, ar y 25ain o Fehefin. 1657. A hanes ei gladdedigaeth. nid llai COPiant OLIYER CROMWEL. efer • ^ned rhagom i draetbu ein hanes, godd- ìaii, rT ynegi o ba le y casglasom ein defnydd- äyéjj ^g tybied o neb mai o ffól-chwedlau a Jgion rhyw ysgrifenwyr ofer-goelus a 51