Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYFAILL. JVfrol XXXV. HYDEEF, 1861. Rlaiiyn SSÖ U1HIIUIUHUUI Ha ........ ,. , - ■' ■,..:■■■■ .•;..■ . ,**■ 'WÊÊBA wW ... -. - :■ .■,■■■.- I \ = íìm I MHl ü 1 n .,:. ' .,,•.■■■■; , . lll ABRAHAM A'R TRI ANGEL. ^mtjjüta, $t. öARl; ITB YR ANGELION SANTAIDD. A DRADDODWYD GAN MK. B. EDWARDS, NEW YORK. iad eQW An»el yn helaeth yn ei gymhwys- yr /° yr Ysgrythyrau Santaidd. Llefarir am eûw ei>son yu y Driadod fendigaid daa yr famm hwn? sef Angel Jehofah> Ansel y cy- ^an k' meoys yQ hanes Abraham, Jacob, iga ,, ' ac ereill. Mae gweinyddwyr barned- her0ri w mewa personau unigol, neu am- megyraetûau neillduol, yn cael eu galw felly, iad T,8 yn Llyfl'a« Exodus, Daniel, a Datgudd- loan v îyr gWeij}--, *. irjDydd ; ac hefyd hysbysir ni fod enWar2, glon yr efengyl yn myned dan yr Wtl—"Ac at angel yr eglwys sydd yn 46 ------ysgrifena." Arwydda y gair yn gyffredin gradd o fodau deallol ac ysprydol—rhai yn dda, a rhai yn ddrwg, ag sydd yn gweithredu yn llywodraeth Duw; dynodir hwy fel rhai "Santaidd," ac fel rhai "ni chadwasant eu de- chreuad." Gyda golwg ar fodolaeth yr angel- ion, ymgymerodd rhai i geisio profi hyny drwy resymau (apriori), gwreiddyn pa rai sydd yn deillio yn y graddiad didor sydd yn nghadwyn bodolaeth holl greaduriaid gweledig—sef, ys- tyriant y Bod Mawr mor uchel, a thu hwnt i'w dirnadaeth na'u dychymyg—a chasglant fod rhyw fodau yn llenwi y gwagle sydd rhwng eu hysprydoedd hwy a'r Goruchaf ei hun. Ond gadawn eu dychyraygion a'u tywyll ymresym- iadau. Anwyi ddarllenydd, y mae genym ni "'air sicrach y prophwydi, a da y gwnawn fod yn dal arno ;" ac esiampl Crist yr Arglwydd, yr Hwn a fwriodd ymaith athrawiaeth y Sad- uceaid, y rhai a ddywedent nad oes "nac angel