Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Tu dal. ANIANYDDOL. Y Dderwen, [gyda darlun,]...............257 BUCHWEDDAWL. Cofiant y diweddar Barch. John Elias,.... 258 GWYDDORAWL. Y Gwlith,.............................»262 AMRYWIAWL. Ltythyr oddiwrth y diweddar Barcli. Wm. Williams, Pant-y-celyn, at y Parch. T. Charles, Bala,.........................254 Wythnos yn Saratoga,................... 266 Cenhadaeth Gartrefol,................... 269 Angau a'i Gwmpeini,....................270 Gair yn ei amser,........................271 Atebion a Gofyniadau,................272 Peth sydd yn eisiau,..................... 273 BARDDONAWL. Y Dyddiau a Ddaw,..................... 274 ' Saith y'm ni,'......................»• • • 274 Goruchafiaeth yr Efengÿl,................275 Ynglyn i Enethig dlos,................... 275 Arall i Farf aflerw,...................... 275 Ymson Hwyrawl,....................... 275 PERORIAETH. Dymuniad y Bardd,...................... 276 HANESIAETH GARTREFOL. Sefydliad Cvmreig Blaen-y-cae, Wis.,.....277 Cyfejfod Blynyddol Collinsville,..........278 YnJMUbyddion,....................279 ::H ^-Priodasau—Marwolneth.au,... 2/9 Tu da'. Americanaidd.—Y Methodistiaid Wesley- j aidd.—Gwerthiant Gwragedd Cristionog- j oì.—Tar a chathod bach.—Offíiriaid Pab- ì aidd.—Y Gymdeithas Fiblaidd Anierican- < aidd. — Agerlestri Atlantaidd —Pysgota | am gtod.—Cyseondeb rnewn gwas.—Y \ Dwymyn Felen.-Yr Odyddion.-America í greulawn.—Darganfyddiadau y flwyddyft < 1846. — Cloron. — Damwain angeuawl i | ddau Gymro —Y Cynbauaf, Masnach,&c. i —Twyllo Ymfudwyr.— LlongddryUiad ; Dychrynfeydd Ymfudiaeth.—Liongddryll- j iad arswydus,......................281-2-3 í Manion,................................. 283 HANESIAETH BELLENIG. í Prydain Fawr, &c.—Crynodeb.......... Tywysogâeth Cymru.—Cymdeithasfa y í Bala,................................. Cymanfa Liverpool,.. ••>•;.'" Dychweliad Mrs. ,|^nie4'Jones ; Mr. Isaac Jones,j|wíeiham,. ÎBi ÍSe' ÎHarl? ; Tryddyn^ • Caerdydd, ' Y Llofruddiaeth yn Lìanybydder, < Tredegar, ........... Mormoniaid yn Nghymru, ___ Geirlyfr Caerfallwch,........ | Ffestiniog,........... ; Priodasau a Marwolaethau,...... : YRHYFEL A MEXICO....... 283 284 285 286 286 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 288 288 ■>*j^ ------------ ,* . CAEREFROG-NEWYDD: CYHOEDDIR Y ' CyFAILl' YN FISOL, DAN OLYGIAD W. ROWLANDS, 218 H E O L BROOME. Ei bris yw $1 50 j flwyddyn. Dysgwylir yr hanner yn mlaen liaw bob chwe' mis.