HUEHEFIN, DARLLENA, COFIA, YSTYRIA. 1847. C ÎTNflí WlTSIAl». 161 Tu dal ANIANYDDOL. Llewod Affiieanaidd, [gyda- darlun,] ..... BUCHWEDDAWL. Willjam Williams, o Bant-y-Celyn, ari Am serau, (garhad,)....................... ' GWYDDORAWL. Ehangder y Greadigaeth,................ 166 öaîies am China......................... 167 «anes Argraffu,.'........................ 169 AMRYWIAWL. Am Fawredd Duw,...................... 170 Awdwr Pechod,......................... 170 «reuddwyd am y Nefoedd,................ 171 £adl yr Indiad,.......................... 173 Ŵsgu Meddwl,......................... 173 ^ymuniad am Sylw ar yr laitli Gymreig yn Am enca,., 171 1;ad Cymreig Guyandotte,........... 174 vniädau,&c,.............. 176 ühorda,................176 cydgyfranogol,........ 176 H cyfFredinol,........ 176 )ONAWL. ................... 177 .................. 177 ar ei Wely Angau,. 178 •jch. James Hughes, 178 ................ 378 m. 179 HANESIAETH GARTREFOL. Cylchwyl Flynyddol 'Gymdeithas Fiblaidd 'GymreigCaerefrog-Newydd,'........... 179 Gýmanfa y Trefnyddion Calfiuaidd yn Ka- cine, Wis... .. .."....................... 181 Cÿmdeiíhas FeiblaîcEd Gymreig Pitteburgh, 182 Cymdeiihas Fejblaidd Swyìd Oneitja,.. 7.. 1.82 Undeb Orisiiooogol Aber.-iwgr,........... 183 Gymdeithas Gyflesawl yr Hën Frythomind 183 Ieithydd Dysgedig,....."..................' 184 Gwaith Hniarn Catasauqua,.............. 184 Esgoriadau—Priodasau—Alarwolcethau,... 184 Americànaibjò. — Cyichwyüau Crefyddol Caerefrog-Newydd",......".............. 187 Yr Etholiad Dirwesíol. --Dirwest yn lowa. —Ystadegau haelioni.—Allforiad def- nyddiau Bara—Potrsvil!e.—Traul y Rfayfel.—Damwain wrth droc'hi yn Utica.—Dychrynllyd,.............. 187-8 HANESIAETH BELLENIG. Prydain Fawb.—Crynodeb,............. 188 Cynllun Addysg y Lly wodraeth,.......... 189 Y Gymdeithas er dyddtmu cyssylltiad yrEg- lwys a'r Wladwriaeth,................. 189 Tywysogaeth Cymru.—Alaesteg,,....... 190 Amlwch,............................... 190 Gweithred haeddglod,................... 190 Hynodrwydd,........................... 190 Priodasau............................... 190 Marwolaeihau,.........................; 191 Manion,.............í.................. 191 AtYmfadwyr o Gymru,.................. 192 Y RHYFEL A MEXICO,............... 192 AEREFROG-NEWYDD: "■yFAILI.' YN FlSOh, DAN OLYGIAD WLANDS, •< R O O M E. -<■"• yn mlaen llaw bob chwe' mis.