Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MAff, DARLLENA, COFIA, YSTYRIA. ■sr 1847. CTÎÍNWY8I.4B. Tu dal. ANIANYDDOL. V Cornchwigl, [gyda darlun,]........... 129 BUCHWÉDDAWL. William Williams, o Bant-y-Celyn, a'i Am- serau,................................ 130 DÜWINYDDAWL. ' Bai a Thrueni Issachar,.........•......... 135 AMRYWIAWL. Gwersylliad o Angelion,................. 138 Deall yr Amseroedd,..................... 139 Llythyr at Gyfaill, ar ei ddewisiad yn Flaen- or,................................... 140 Damheg y Gigfran a'r Golomen,.......... 141 Cynygyn caelei wrthod,................. 142 Ychydig o Hanes JEsop,................. 143 Llafuriwch, Gwedd'iwch a Gobeithiwch,... 143 Atebion, Gofyniadau, &c,..........143-44 Dychymyg,............................. 144 Trioedd Gwraig Dda,.................... 144 BARDDONAWL. Llais oddiwith Breswyh\yr Hades at Bres- wylwyr v Ddaear,..................... 145 Priodasgerdd Mr. Richard Edwards, ..----- 147 Galarnad ei Nain ar ol Julia Jones, merch i John a Rahel Jones, French Road,..... 147 HANESIAETH GARTREFOL. Hanes Cymdeithas y Cymry yn Boston,-----148 Cyfarfod Chwe'-miso). y Trefnyddion Cal- finaidd yn Ngharbondale,.............. 149 Cyfarfod Chwarterol y Methodistiaid Cal- finaidd yn Remsen,.................... 149 Cymdeithas Ddirwestol y Cymry yn Rad- nor................................... 150 Swper ac Anrheg,....................... 151 Tanwydd yn Wiseonsin.................. 151 Sefydíiad Sheboygan, Wis................ 151 Esgoriadan—Priodasau—Marwolaethau,... 152 Coíîant am Margaret, gwraig David Phillips, Soar, swydd Jackson, Ohio,............ 153 Americanaidd.—Tebyg i Wyrth.—' Y Tad- au, pale maent hwy ?—Traul y Rhyfel.— Camlas igyssylltu yr Atlantic a'r Tawel- og.—Ymfudiaeth.—Wisconsin.—Dedfryd y Ddawnswraig.—Haiarn Rheiltfyrdd.— Y Sabboth.—Y Diwygiad Protestanaidd- —Erledigaelh.— Y Llywyddiaeth. — Ind- iaid yn addoli yr afon Mississippi.—Ym- fudiaeth,...........................154-5-6 Manion,................................ 15fi HANESIAETH GENIIADOL. Madagascar,............................ 156 Llydaw,................................ 156 China,.....................;............ 156 Marwolaeth y Parch. Daniel Jones,.. .■..... 157 Y Genhadaeth Iuddewig,................. 157 HANESIAETH BELLENIG. Prydain Fawr.—Crynodeb.—Ysgotland,. 158 Iwerddon,.............................. 159 Ffraingc,............................... 159 Yr Almaen,............................. 159 Awstria,................................ 159' Y Dwyrain,............................. 159 Tywysogaeth Cymru.—Dirwestiaeth yn Nghymru.—Tân dychrynllyd a cliolled bywydau—Merthyr Tiidfil."—Caerfyrdd- in. — Llofruddiaeth yn Merthyr. — Hir- hoedledd anghyffredin,................. 159 Marwolaeihau,.......................... 160 Y RHYFEL A MEXICO,............... 160 CAEREFROG-NEWYDD: CYHOEDDIR Y ' GyFAILI,' YN FISOL, DA.N OLYGIAI) W. ROWLANDS, 2 18 H E O L B R 0 0 M E. Ei bris yw $1 50 y flwyddjrn. Dysgwylir yr hanner yn mlaen ìlaw'bob chwe' mi^s.