Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MAWBTÎI, DARLLENA, OOFIA, YSTYRIA. "3? JS47. ClTNNWYSfA», Tu dal. ANIANYDDÒL. Gwas y Llew, (Jackaü,) [gyda darlun,]..... 65 BÜCHWEDDAWL. Cofiant Ann Griffîths, y Brydyddes Gymreig athrylithfawr a nefolaidd,.............. 66 DÜWINYDDAWL. At Fainau,.............................. 69 Myfyrdodau y ddiweddar Mrs. Huntitigtoa ar Esiamp! Rhieni,.................... 78 Gweddi am a;vfarwyddyd Dwyfol a bendith, 73 Crefydd dda .'........................... 73 Trugarcdd Duw,......................... 74 AMRYWIAWL. Taith trwy ran o Wisconsin,.............. 74 Traddodiad diles,........................ 73 Bám Phvsigwr arn y Sabboth,............ 79 Mab y Weiìdw,......................... 75 Gwely Ángau Aufíyddiwr................ 78 ÜADLEÜAWL. Y Porth Cyíyng............•............. 78 ■Eglurhâd ar 2 Bren. iii. 26,27,............ 79 GoFYNIADAÍJ,........................... 79 PERORIAETH. Livinia,................................ 80 j BARDDONAWL. Y Bibl.................................. 81 I Gweddi,................................ 81 Llwyddiant vr Efengyl,.................. 81 | Bwthyn fy N'had......................... 81 i CânEnlli,...:.'......................... 82 I HâNESìAETH GARTREFOL. \ Hanes Cyfarfod y Trefnyddion CalfinaicM yn Utica,...................-........ 83 . Tallen o Gyfriíòn Ysgolion S. y Trefnyddiòn Calfinaidd yn America am y fl. 1846,----- 84 Cyfarfod Pedwar-misol y Tréiiíÿtfítë&n'Ç&l- finaidd dros Ddosparth Pittsẁuigh,-•■...'. .. 85 Oregon a Clmliííòrnia,.......' ,í..,;*;■; /;... 85 Vestry Flynyddol Remsen, .,;..',...'.;...... 85 Yicfudiaeth o Gymru i VirgÌHÍa,i.'.....",.. 86 Sefyuỳtad y Cymrv yn Watert'own, Wis., ... §6 ÍJsgöriadau—Pnodasau—Marwolaethau,...86-7 Darnwain Ahg'öuawlyn MûüiiI.Savage, Mcf.* 88 Damwain Angeuawl yn Tamaqua, Pa.,.... JÎÖ Daiiiweiniau Arrgéuaŵî yn íwŵçcóning. ... .89 Coíiant Athaliah Evans,................. 89 Ameuicanaidd—Eisteddíbdawl,.......... 00 Parhad y ilhyfet,........................ 90 Cyfarfod gweddi y Seneddwyr,—Hunan- lofruddiaeth.—Cynnydd gwareidd-dra. ■ —Gwrthwynebiad i Gàethwasähaeth;— . Coí'restriad.—Y Mormoniaid.—Cynllun i ddyddimu Cacthwasanaeth.—À'dfÿw- iadau crefyddol.—Y Gymdeilhas Fibl- aidd Americanaidd. —Eluscni'rGwydd- elod.—Gwylmabsant Yalentine.—God- ineb a ilofruddiaeth. — Dyddimiad Caethwasanaeth.—Gwaith Alcohôl.— Tféehu gwallgofddyn.—ll'en Eglwys Gymreig.—Siomcdigaetîi yn llacine.— HuHàn-aberthìad Cyinro.—Locustiaid lívsieuavvg.—Morgans ar yDatguddiad, 92 Maniön,.....................:..:....... 93 HANESIAETH BELLENIG. Prydain FAWR.-r-CrynoJeb. — Araotli- y Frenines.—Iwejddon.—Ffraihgc,.....93-4 Tywysosaetii Cymru.—Damwain Alarus. Dj'gwyddiäd galarus.—Bethesda,......94-5 Priorìasau.—Marwolaethau,.............. 95 Manion,................................ 96 Cymysgfa,............................. 96 Ei bris yw $1 f' CAEREFROG-NEWYDD: CYHOF.DOIR Y ' CyFAILl' YN FISOL, DAN" OLYGIAD W. ROWLANDS, 2 2 3^ II E O L d i v i s i o n . Dysgwylir yr hanner yn mlaen llaw bob c'.iwe: mis.