Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

* í*" -** ^ t'IÍWEFBOB," 1S47. DARLLEETA, COFIA, -YSTYRLA. C¥MWYSIA». , ANIANYDDOL, Y Winwydcíe-;;, [gyda darlun,]............ ... 'DüWíNYDDAWL. Agwedd Crefydd yn, Ngbymru,........... Enghraiflft Nodedig oHúnan-Gysegriad..... GWYDDORAWL. Y Telegrapli Trydan Attynawl American- aidd,................................. AMRYẄIAWL. Crwydr-daitlì trwy EglwysiCaerefrog-New- oyád,.............../.................. Y Derwyddon,.......................... Ymweliàd ' Y Cyfaìil' a'i Gyfaiil.......... Deddfau Natur,...............'........... Atheniäd a Sparîiad,.. .................. CoíîantMr. Moses Jones,................. Dychymyg Ardderchog................... DADLEUAWL. Sylw ar Ofyniad Ieuan Llebryniog,....... GOFYNIADAU,.....................•..... BARDDONAWL. Anerchiad i'r ' Cyfaill o'r Hen Wiad yn Am- erica,'................................ Yriglyn i'r Hîn,.............•........... Pennillion yn dangos Profiad a Myfyrdod hen Wraig, wedi ei hymddifadu o'i chyfeillion, Capei Cymreig y T. C. yn Cincinnati, O.,.. HANESIAETH GARTREFOL. Hanes Capel Newydd y T. C. yn Cincinnati, Cymdeithas Fiblaidd Swydd Öneida,...... Cyfarfod Tri-misol y Bedyddwyryn Methle- hem, Centreyille, swydd Galiia, O.,..... Dirwest yn Dodgeyille,................... Tü .-lal. i Y'Trefnydd'ion Caìíinaid'd yn j Casgliadau nt, Gapel y T, C, S . . 33 | Dyre'ìaíiad y Gymraeg,..... •i Indiaid Gwyniun,..........." 53 39 Llofruddií Cofiant Jc E-goiiada Marwolae town, \ Darnwaii ath Çymro iri Fowley. ;—Priodasa U ■.'!]'.);':. ; :.kotí 57-S tSŴIISÌH,,............... ,„,.,. Angeuawl yn Mhottsv'il!e., Pa., Damwain Angeuol yn Mìiorth-y-Grp;-^.,. ämericanaiüd—Ëisteddfodawi,........ Parhad y Rhyfel.—Pwysig.oMexico, ... Gorchest Delegraphaidd.—Marwolacth Sen-•■ -' eddwr—Ciedrffordd Pennsylvania-G wer- iniaeth yn Wisconsin.—Y ddadl ar Gaeth- wasanaeth.— Undeb Cenhadol y Bedydd- wyr Americanaidd. — Ffwrneisiau ar y Sabboth.—Liong ar olwynion, neu'Bed- rolfen Wynt.—Llywodraethwr' Oliio yn Gýmro.—Ffwrnes Catasauqua.—T bleid- lais drwyddedawl yn Nghaerefrog-New- ydd.—Hàiarn Cledrffyrdd.—Galena,.... 58-9 Manion,................................. 59 HANESIAETH BELLENIG. Prydain Fawr.—Crynodeb.— Liafurẃyr o Afîí-ica.'—Erledigaeth arswydus vn Nhwr- ci.—Dienyddiad yn Hispaen —Y mud a'r byddar.-Coelgrefydd Babaidd.-lwerddon, 60-1 Tywysogaetii Cymru.—Llafur yn yr Ys- gol Sabbothol.— Wyddgrug.— Abérhon- ddu,—Tregaron.— Merihyr.—Cledrffyrdd Deheubarth Cymru.—Y Tymhestloedd di- weddar,.............................. g2 Priodasau—Marwoìaethau,............... g3 Manion.—Cy.mysgfa,................,.. Qi -f' lJ ẅé \ U^ C AEREFROG-NEWYDD: ^ CYHOEDDIR Y ' CyfAÎLl' YN FISOL, DAN OLYGIAD W. ROWLANDS. *£-** |||*~ 2 2 3 £. H"k O L D I V I S 1 O N . Ei biìs yw %f- *0 y* flwyddyn- fíysgrwyiií yr hanner yn mteen Ùaw Jíew?j>aperf'ostẃte—actìoYçÖí^to théúffeent Post Office Law. ow) chwe' mis. VI íj ■ í ¥ ì Gú f\ mm