Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

cinvnrws"&iAii>. Tudal HANESIAETfl ANIANYDDOL. "* Gìrafìè, (gyda darlun,) - - . - 321 DUWINYDDAWL. Bywyd a Marwol.vf.th ein Harglwydd IrsuGrist, - . .-.-••■- - 322 jwnaFgiwvddiaeth Duw, - - - - 3i5 ^refydddufcwnol, - - - - - 325 GWYDDORAWL Hanesyddiaeth Asia, - - - - 32fì "Abwydyn, ------ 328 AMRYWIAWL. |iara Ordeiniadol, - - - - .• ■. - 323 ■* ethau nìweidioi i Seion. - - - - 333 Lnwau Drwg, - - - - ' - 332 Loeigrefydd îlynod, - - - - - 332 DADLEUAWL. Trwyddedi we-rtn'a Gwlybyroedd ■Meddwol, 334 Atebion—GofyNiad, - - - 335 BARDDONAWL. fin,yn Dyioichgarwcb, - - - - 337 «uddygoliarth y Groes, - - - - 337 gyrdra Oes Dvn, - - - - - 337 ^nglynion i'r Meddwyn, - - - - 337 PERÒRIAÉTH. Awdurdod, - - ' - . i • - S33 IIANESTAETH GARTREFÖL. Cymanfa y Trefn. Ca'.firiaidd v» Dodgeviile, Wis.. - . ■ Cymanfa y Methodistiaid Calfînaidd yn MinersyiUe, P*a., - - . - - - 340 i È?goriadau—Piiudasscu—Marwoiaethau, 340-1 j Byr-Gi>fíantam M.r. E. .lones, Cetitravilì.;, 34S 213 344" 345 345 Çonant Mr. E. Evans, Puimyra, O., - Cofiant Cathering fjewìsfüijmo, G. N ., lìiwreiddìad teulu cyfan gan Angáu! -Daniwain trwy dAn, ..... Y Rhyfe! a Moxico-Cyn;oryd meddiant o Sanía í'lè—Brwydr waediyd, a gornchaf-. iaeth y Fydditi Amerieanaidd yn' Monte- rey—Santa Annaary raaes—Yr 'Ortiew- iiiòì Fawr' a'r' Prydain Fawr'—Cynnydâ lowá a Wisconsin—Dawnsio a chwareu- nethau—Cyfansoddia-d Newydd Caerefrog Newydd — Cain gÿltoed.ìiad — Rhyddid y Wasg—Hylìt niewn tan-grwth—Dÿtlií dyiíììchgaiwch —-Ohwareu damwain'— Carreglo, - " - - - - 345-6-7 Manion Cartrefol, - - - - 347 HANESIÁETIl BELLENIG. Prydaîn Fawr.—Crynodeb, - - - 347 Y Cynghrair Efengylaidd, - - - 348 Lluegr ar achos Mesico, - S49" Dnhi Carloa, "-'-.' - -....•- - SSîí Cýnnydd yr ÍTri-.îeb Efengylaidd, - - 35U Ablw ftonge,', - - - - - - 35í? Anwybodaeth galarus, _■ - ■ ■ •- ■ - ■ ,i 350 Ibrahim Pàsha, - - - - - - 350 Tywvhogaeth Cymrd—Cymanfa Lltm- tlain, ----- - - 35j BarnwyrCymreig, ----- 351 Y Cyiihanaf, - - - ■"- - 351 FÎSfet,'iVilliams a Jonee—Dnmwnîn ddy* chr\niiyd—-iinngor—Rheüfiòrdd y Deheu- harth--Dolgelian, - - . ^ _ -351 I ■ Piiodábcu—Marwcíaotbao, - .-352 Ç AfcRE FROG.-N E W Y OD* CY-ÎOEDDIR X ' CYF îILL' YN FISOL, DAN ÒLYGIAD W. SÓWLAWDS; AR GONGL HF.Í. LYUD NASSATJ A S?RÜCE. . Ei bri3 yw $1 5G» y 1 wyddyn. Dfagwylir yr haaaer yn mlaeri . law bob chwe' mis.