Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYNNWlf'SIAl». Tiidal, ' y HANÉSIAETH ANIANYDDOL, '! M Crëyr, (gyda-4krlaB,) - - ■-- -..... 239; DUWINYDDAWL. "YWYD AMARWOLAETII ein Harglwydd *í \IesuQ3iist, - - - - - 290 ! p %d a Ddaw,.....293 ì ^darn.id yr Eglwys,.....291 j GWYDDORAWL Cerdtk;riaeth, - - - - - 295 | AMRYWIA.WL. ^fwydr - daith trwy" Èglwysi Caerèfrog- Newydd, - - - - - - 298 ; ^efehed Cymru, - - - - - 300 j ^oÜonMethodistaidd, - - - -308 DADLEÜAWL. ^yftinach Meibiori Dirwest yn caeJ ei ys- I iyried, - - - - - - - 303 j ■^EBION—GOFYNIADAU, - 301 j BARDDONAWL. ^mynau ar ajteriad' Ty Addoüad Efencrvl- aidd, . . . ' - - - . '- ■ 305 í rennill i Fasnachwr Crefyddol ra;wn Diod- ! vydd Meddwol, - - . - - - 305 ! ^Bodoüduw,.....305 c»n y Crys, -......306 I hanesiaeth gàrtrefol. j ^ymanfaüiù-a, «goriad Addoldy yn Constableville, -•ofiai.t Mr. Benjamin Jones, . '" Mfcs Margaret Edwards, i>iarwolacthaii,,- . 307 - 307 - 307 - 307 - 309 Tudal. Danv.vei«iau angeuawl, - - - - 310 AîíEiucANAíDD.—Chwildroad yn Mèsico.— Y Rhyfel—Y Fyddin Americanaidd.— Cáîîfíorniá weclì ei chymeryd.>—Sefyllfay cyoiod.— Gorme.'f grefyddol.— Parch i'r Sabboth.— Cenadwr o liw—Cyfoeth a chyíItìUHleratî Wi?consin.—Diodydd medd- wol.—Marwoldéb.—Siwgr.—Y Weilgi a Ll'y'n Erie yn gyssylltiedig.—Eirin gwian- og.~- Trefedigaelhu.—Hir- hoedledd.--Cat- rawd Califforhia,—Hunan-dd'íenydd Cyn« nrychiolwr.—Y Gymdeithas Genadol Dra- mer Araerieanaidd,—Y Mormoniaid.—Ys- gafhder a phrudd-der.—Adfywiad cref- vddol,—Ccrff m'ewn dwfr.—Cwsmeriaeth Lloegr, - - - - - 310-11-12 Manion' Cautrefol, HANESIAETH BELLENIG. Pr ydain Fawr.—Crynodeb.—Y Cholera.— Cynyngaeth Lioegr.—Yr Ynysoedd Çyf-- eiìlgar.—Pabyddiaelh yn Ilhufain,—Mad- 3ga.-:ear.—Dynion marw yn bwÿta—Y Gynnadiedd Fawr Ddirwestol, • ■ •- -313-14 Y Cynghrair Efengylaidd yn L'undain, Tywysogaeth Cymru—Cofnodan Cym deithasfa y Bala, - - - --;-, Taranao.- Melit, a Llifeiriant, - " -'->, Y Pytat./,..... Crughywel.—Llandegai.—Pont Men Priodasàu—Marwolacthau, Manion Pellenig, Cynnullion, -- - CAEREFROG-NEWYDD: CYHOEDDIR Y ' CYFAILL' YN FISOL, DA» OLYGIAD W. ROWLAWDS, ■ AR ẄîieL HEOLYDD NASSAU A SPRÜCE. Ei bris yw $ÎS0 y flwyddya, Dysgw/iir yr hänner yn mlaen. llaw bob chwe' aiis. Nfiwsnaner Postasre,