Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYNNWYSIA©. Tu dal. DUWINYDDAWL. »vwyd a Marwolaeth ein Harglwydd Iesu Grist, [gyda darlun,] - - 257 Hrych Cywir o dri matli o Bobl, - - 262 í Cristinn a'r TWd.....264 - - 265 R -nstion a'r Byd, öramt a Dyledswydd, 268 269 270 271 GWYDDORAWL. ÖanesyddiaethAsia, - - - - 265 c AMRYWIAWL. fwydr. daith trwy Egiwysi Caerefrog- p«ewydd, - - - - - - 267 ^.ru Newydd, Wisconsin, - ì Diweddar Barch. John Parry, Caerlleon, 'ettygarwcn yn cae[ ej wobrwyo, - ^byddiaeth, - - - - - - * ^Wellhad effeithiol rhag Attal Dywedyd, 272 ^•TSbion—Gofyniadau, -. - - - 272 ii*., BARDDONAWL. ^yfyrdod ar Ail Ddyfodiad Crist, - - 273 ^a-rwnad ar oi Moses Jones, - - - 273 í.nülion ar Aaroriad Ail Gapel y T. C. yn P«iinëTsville, Pa.,.....274 ^«glynion am Uffern, - - - - 274 p . PERORIAETH. raimyra,...... - 275 »„ . HANESIAETH GARTREFOL. Sf°nad,Addoldai yM. C. a'rC. yn St. Clairs,276 ^goriad—Priodasau—Marwolaethan, 276-7 prw°laeth ddamweiniol dau Blentyn i'r Cvrn"rch-John Jeffreys, - - - .277 ynttanfa Ebensburgh—Gweinidog Cymreig g° i America—Argoelion y Cynhauaf yn 278 Tu dal. Americanaidd.—Symndiadau y fyddin.— Eisteddfodawl.—Cennadaeth o heddwch i Mexico.—Tranl y rhyfel.—Racine.—Y Cyíarfòdydd Tynu.—Neurò'aid Randoiph. —Cain ieuangaidd.—Wisconsin.—■ ún- an-leiddíaid.—Santa Anna.—Melityn er- byn agerdd.—Mosquitoes, - - - 279-80 Manion Cahtrefol, .... 280 HANESIAETH GENHADOL. Cenhadaeth Dramor cyfundeb y Methodist- iaid Calfinaidd, - - - - - 280 Crefydd yn China, - - - - 281 HANESIAETH BELLENIG. Prydain Fawr.—Crynodeb.—Y Telegraph tanforawl.—Y cynhauaf.—Oregon yn y farchnad.—Y Seneddr.—Brenin y Ffrang- cod.—Y Pab newydd.—Ysgariad cynyg- iedig rhwng yr Eglwys a'r wladwriaeth.— Y Bost Swyddfa Brydeinig.— Peilliad Americanaidd.—Erlidigaeth yn ngwlad Groeg.—Cynydd y goleuni yn Twrci.— Cristionogaeth yn Cbina.—Abolision.—■ GormesEglwysig.—Dyddanwch offeiriadol yn ngwyneb colli priod.—Yr offeiriad Pabaidd a'r. Cenhadon Wesleyaidd yn Nghanada.—Y blaidd a'r plantbach, 282—286 Tywysogaeth Cymrü—Amledd yn gryno. —Cynhebrwng y Parch. J. Huxley.—Bedd- argraph Mr. Wm. Morga'ns, Llantrisant.— Caerdydd. — Dollgellau. — Pont-y-fôn. — Llanddinam.—Nefyn.—Merthyr Tudfil.—• Caergybi,.....286-7-8 Priodasau—Marwolaethau, - - - 288 Manion Pellenig, 288 CAEREFROG-NEWYDD: CYHOEDDIR Y ' CYFAILL' YN FISOL, DAN OLYGIAD W. ROWLANDS, AR GONGL HEOLYDD NASSAÜ A SPRUCE. Ei bris yw $1 50 y flwyddyn. Dysgwylir yr hanner yn mlaen Uaw bob chwe' xaís. Newspaper Postage.