Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

g DUWINYDDAWL, tVyd a Marwolaeth.ein Harglwydd lí v .^nnuwiol a'i ( Gw: Go?p, GWYDDORAWL. neyd Haiarn â Maenlô. fc , AMRYWIAWL. ^!>reuad yr Achos CreiYddol Cymreig yn y^inas Caerefrog-Newydd, (Jh. ,sw>'r am y Weinidogaeth, WAddyBgfadol, -' - - - «ut Uruan....... gf^Bach,'...... l*"»piau Rbieni,..... îratn DADLEUAWL. 1 pfVvvyddoldeb Cosp yr Annuwiol. Ií>aedriv- 6, . . - -- - «^aniaid, . . ... - . |wuf-ü. 12, : : : *. . . 6o»invdd'atl y Sacramentau, - gg».aíIRhifyddegawI, - - - . - Uofymad Rhi/yddegawì, - - - " - Can ai BARDDONAWL. ìas w ado1 am y Parchedigiou John EL" »,,' 'm. Williams o'r Wern, a Christmas jj^aris, . . . _ Galarn11 Pystawrwydd, - - - - ^aa arn Eiizabeth Jones, Pentref New- tfc^ü?eida. : : : : 162 164 168 169 170 179 179 180 180 181 183 183 171 172 173 174 174 175 175 175 175 176 176 176 176 176 177 178 178 178 HANESIAETH GARTREFOL. Cyfraniadau at Achos y Bibl yn Remsen, Steuben, a'r cymydogaethau, - . - Cynmnfa Racine, - - - - Cyrndeithas Fiblaidd' y Cymry yn swyddi Jaclîson a Gallia, Ohio, ... Cymdeithas Fiblaidd Gymreig Pittsburgh, Esgoriadau—Priodasau—Marwoìaethau, Cofiant Mrs. Catharine Wilüams, Cofiant Mrs. WTilliams, Belìemonte, Pa., Americanaidd.—Yfgariadau HuoBÒg—Ben- yw wrrywaidd—Gwaith haiarn Ohio— Bonfcddiges oedranus ar dai'.h—Y Tele- graph Trydanawl—Marwolaeth Mr..Tor- rey—Cylchwyliau Crefyddol Caerefrog- Newydd—' No licenm' yn fuddugoliaethus, 184 Rhyfel â Mexico, - - ■ - - - 185 Cennadwriy Llywydd—Dadganiad y Rhyf- el—Y Cadfridog Srott—Brwydrau Gwaed- lyd—Brwydrau Ychwanegol—Buddugol- iaeth Hynod yr Ameriuaniaid, - - 185-6 .Manion Cartrefol, - r - - 187 HANESFAETH bellenig. • Prydain Fawr.—Crynodeb cyfí'redinol, 187 L'ongau Ymiudawl — Iwerddon —India — Goddeíìád Crefydtlol yn China—Fi'raingc* ac Algiers—Newyddioii Diweddarach o Brydain Fawr—Prwssia—Sv\ itzerland— Erledigaelh yn Cantori de Vaud, - 188-9 Tywysoga'eth Çymru.—Mar\vo\aeth Gol- ygydd v ' Dryforía' —Cyrrliebrw/ig y 'Parch. 'D. Griffiths— Bedd-Argraff Mr. Richard Mills, o Lanidloes—Cas-gliadau at Gapèl New-York, &c, &c, &c, J - 189-91 Priodasau—Marwolaethau, - . 191-2 Ma'nion-Pellenig, - - •'Mx.~ 192 CAEREFROG-NEWYDD: CYHOEDDIR Y * CYFAILL' YN FISOL, DAN OLYGIAD ^ W. EOWLANDS, • ar "gonGl heolydd nassau a spruce. Ei bris yw $1 5& y flwŷ'ddyn.. Dysgwylir yr hanner yn mlaen llaw bob chwe' mis. .'Cà For Postag-e, see fourth page.