HANESIAETH ANIANYDDOL. * Rhinoeeros, neu yr Unicorn, DUWINYDDAWL. ■píwyd a Marwolaeth ein Harglwydd Iesu Grist, ----- gweithrediad Ffydd, - - Briwfwyd. - - - - GWYDDORAWL- Amherodraeth Assÿria, AMRYWIAWL. Crwydr-daith trwy EglwydCaerefrog-New- ydd, - - - ... - ^ofiant MargaTet Evans, - - Anerchiad at LMirwestwyr Talaith New- Yorfc, - - - - - ^yŵyr Ysgar, - - - - iortrè'ad y diweddar Barch. John Elias, ^weddi yr Indiad,..... ^ffeithiau nodedig vr Efengyl, - DADLEUAWL. Cynnaliaeth Gweinidogion yr Efengyl, - * -Fourier Association, .... Arfaeth Duw, - - - - «hifyddegawl,..... D , BARDDONAWL. ^abell y Cyfarfod, - - - - "' . n PERORIAETH. ^annerGrâs, - - - - - - . HANESIAETH GARTREFOL. Undeh Cyfeillachol rhwng yr Eglwys Bres- byteraidd a'r MethodistiaidCalfinaidd, ^ymanfa Chwarterol y Trefnyddion Calfin- aidd yn Prairieville, Wisconsin, ^yfarfod Chwe' Misoi y Methodistiaid Cal- nnaidd yn Daiwille, Pa., J^ymdeithas Fiblaidd Gymreig Sir Oneida, ^wyl Ddirwestol Minersville, - - - Yathbad Gwyl Ddewi St. yn Washington, ^nöawd cyffrous ar Frvn Anwar, Md., - 97 98 100 102 103 104 105 '07 110 110 110 111 111 112 113 113 114 115 115 115 116 116 116 117 118 I Cymdeithas Gyflesol yr Hen Frythoniaid vn ütiea, c. N., - - -:;':... "-113 Esgoriadau—Marwolaeth ar y Môr, - 119 Cofiant am Owen Jones, - - - - 119 Cofiant Roberl Williams, Rachie, - - 119 Cofìant Mrs. Mary Williams, Hyd.e Park, Pa., 120 Cofiant Mr. Wiíliam Thomas, Caerefrog- Newydd,......120 CofiantMr. Dafydd Phillips ^inersville,Pa., 1.21 Marwoiaeth araii, - . - . - - 122 Marwolaeth Mr. Rob't Wilîìams, Dodgeville, 122 Damwain arall yn St. Clairs, - - - 123 Americanaidd.—Eisteddfodawl, - - 123 Y Presbyteriaid yn erbyn Cymdeithasau Byd- ol a Dirgelaidd—Gwrlhryfel Negröaidd— Brwydr a'r Indiaid yn Wisconsin—Gwr , * Goìudog—Bach Pysgota — Gwahaniaeth o herwydd lliw—Y perygl o wall argraíT- yddol—Tréthu hên langeiáu—Caetüiestri ntcwn dalf.'—Tebygiryfel, - - 124-5 MANiON CARTÎtEFOL, Oi-Ysgrifen—iihyfelaidd, HANESÌAETH BELLENIG. Prydain Fawr.—Crynodeb, Ymîaddfa echrydus yn yr India—Oregon a C 'hyiafareddiad—Parotoadau rhyfelaidd-- Dros 409 o fy wydaU wedi eu colii—Y cyn- liun cyilidawl newydd—Pusey a Phusey- aetli, - - - - - - - Tywysouaeth Cymru.—Y perygl o smocio yn y gwely—Cloddfa llechi Penybryn— Llanddinam—Derchafiad eglwy sig— Llan- goîlen—Lladrata defaid—Y Methodistiaid Calfinaidd yn Manchester — Llangefni— Trawsfynydd—Hirhoedledd ac atluylith— Llanbedr—Taniad gwirfoddol—Y ddam- waiu ddychrynllyd yn Rhiscae, - Priodasau a Marwolapthau, Manion, - - - - - 125 125 125 CAEREFROG-NEWYDD: CYIIOEDDIR Y ' CYFAILL' YN FISOL, DAN OLYGIAD W. ROWLANDS, AR GONT. HEOLYDD NASSAU A SPRUCE. Ei bris yw $1 50 y flwyddyn, Dysçwylir yr hamior yn mlatíTi llaw bob cbwe' mis.