Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYNNW j» Tu dal. yWyd a Marwolaeth ein Harglwydd Iesu Grist, - - - - - 65 . a DUWINYDDAWL. ^durdod Eglwysig,..... 67 £ec«od a Chospedigaeth yn Gyssylltiedig, - 69 "Mwfwyd,.....- 71 ft Ü GWYDDORAWL. «anesÇddiaeth Asia,..... 71 ^rddoriaeth, - - - -- - .73 . AMRYWIAWL. £ngau a'r Bedd, - ... - - 75 ^Wres mewn Pregethau, ... - 76 f.ynediad yr Efengyl i Greenland, - - 76 yenweh y Farilan,..... 79 1 nocion, - - ....... - - 79 .Vir DADLEUAWL. í -Jlamon Anghyfiawn, - - - - 79 ^das a'r Swper Sanctaidd, ... 79 Sal«i lxxiii. 10,.....- 80 ^yomaru yr Annuwiol i Eifr, - 80 ^am-Argraffiad, ..... 80 Uoi,yniadaü,...... 80 t^ , BARDDONAWL. ifanun y parch. D. Jones, Langân, - - 81 ^"glynion Bedd-argraffy Parch. Isaae Davies, 81 p --■yiau arn y uiweuaar inoraas ennillion wrth dderbyn y Cyfaill yn ei hen . «WuUcyntefig, - - - - - 83 J°nn Anderson my Jo, John, ... 83 r,. HANESIAETH GARTREFOL. ^ylarfod Chwarterol y Trefnÿddion Calfin- 'p^wdyn Remsen,.....84 *iurfiad Cymdeithas Fiblaidd yn Sefydliad öwydd Jackson a Gallia, Ohio, - - 84 ^^yl Ddirwestol Remsen am 1846, - - 85 YSIA». Yestry Flynyddol Remsen, - - - - 86 Cyfrifon Ýsgolion Sabbothol yMethodistiaid " Calfinaidd yn America am 1845. - • '- - ^7 Llafur Nodedig tair Merch Ieuangc, - 88 Esgoriad—Priodasau—Marwolaethau, - 88 Y Drychineb yn Carbondale, - -' 89. Damwain alarus yn Racine, -. . : - 89 Damwain Angeuawl, >-. - - - 90 Americanaidd.—Eisteddfodawl, '- - 90 Cymdeithas Biblaidd Enwadol—Yçhwaneg o Heresiau — Hunan-briodas yn cael ei chyfreithloni—Gonestrwydd yn cael ei ad- feru—Trefedigaethiad—Gwyiied trosèdd- wyr—Ysgogiad Pwysig yn y Deheubarth —Cyffroadau yn Canada—' Diffoddwch fi' Anffodion arswydus—Brwydr yn Neheu- barth America—Yr aelod aflywodraethus —Dirgelwch—Ffraethineb, - - 91-2 Manion Cartrefol,.....93 HANESIAETH BELLENIG. Prydain Fawr.—Cryriodeb, 94 Agoriad y Seneddr,.....93 Dadl Oregon, - - - - - - 93 Trofglwydd-doll Cynhygiedìg Prydain, - 94 Yr Ymherawdwr Chineaidd ar Grist'nogaeth? 94 Cenhadaethau Morafaidd, - - - - 94 Pregethu ar Heddwch yn Lloegr, - - 94 Rẅssia a Rhufain, - - - - - 94 Tywysogaeth Cymrü. — Rhiscae, Dam- weiniau Dychrynllyd, Hanesyn Effeithiol —C wmb ran—Camlas Pont-y-pool—Blaen- afon—Llofruddiaeth tybiedig— Marwol- aeth trwy dân—Treth Eglwys—Merthyr— Cynhyrc h haiarn yn Mhrydain—Llynges- lan Penfro—Conwy—Hunan-laddiad, 94-5 Priodasau—Marwolaethau, - - - 95_6 Manion, ----.. 96 CAEREFROG-NEWYDD: CYHOEDDIR Y ' CYFAILl' YN FISOL, DAN OLYGIAD W. ROWLANDS, AR GONGL IIE0LYDD NASSAU A SPRUCE. Ei bris yw $1 50 y flwyddyn, Dysgwylir yr hanner yn mlaen llaw bob chwe' mis.