GTFEOL XXXIV, Cyf- res Newydd. IM, 1903. j CTFROL LXVI, Hen Gyfres. Y CYFAIUU mÊmm JBBnHngHBaDaHHwnaHnHBHnHaHMHr (THE FRIEND) CYLCHGRAWN MISOL Y Methodisüaid Calflnaidd yn America. Dan Olygiaeth T. Solomon Griffiths, Utica, N. Y, GYNWYSIAD. Marwolaeth Crist ...................................... 365 "() Dad, Maddeu Iddyut,"............................. 369 Ha! Wanwyn Llou..................................... 373 Yr Apostol Pedr........................................ 374 Ffydd.................................................. 378 W** Dysgeidiaeth y Beibl................................... 379 1/ J íSwydd Athraw yu yr Ysgol Sabbothol.................. 383 1/ +1 Gwersi Uudeb yr Ysgolion Sabbothol yn America,....... 386 o L Dawn a Gras........................................... 390 Cyfundebol ............................................ 391 Priodwyd .............................................. 390 Y Rhai a Huuasant .................................... 395 Teithiau Cenadol yr Apostol Paul....................... 399 Dosran y Plaut......................................... 401 Cyfundebol a Phersonol................................. 401 Ŷr Adroddiad Cenadol am 1902,......................... 405 ._____________ ■>■; Argraffwyd gan j <zz^y~ Oymrìc Printing 0o> UTICA, N. Y. . Jk. jk. Jl*. ~<îs» -fa» .A» JÌ^ .4^.4^. jk. jk.jk. jk.jk.jk.