Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Hp* •sfr *y* *N|r *N|r "Njr •N|r •njt •njt •y* *Njr CTFBOL XXXIV, Cyf- res Newydd. pial 1903. ! CTFBOL LXVI, Hen 1 Gyfres. í 1 Y CYFÄIUL (7H£ FRiEND) CYLCHGRAWN MISOL Y Methodistiaid Calflnaidd yn Ämerica. Dan Olygiaeth T. Solomon Grifflths, ütica, N. Y, CYNWYSIAD. Y Parch. R. Henry Joues, B.A., Ohicago, 111.,........... 169 Cellwair a Hudoliaeth.................................. 170 Y Ddau Bren........................................... 171 "Dyfodiad Duw i Faru." ............................... 173 "Perffeithio Tywysog Iachawdwriaetb,'' &c,.......----- 174 Afon Dwyfol Gariarì.................................... 176 II <Xr "Y Dyn Tragwyddol," ................................. 177 ü# 1 "Maddeuant Duw,"..................................... 180 ■/ / Y Parch. Egerton R. Youug,............................ 183 II « Ysbrydoliaeth v Beibl................................... 185 h £ O Dan Hen Goeden, .................................... 186 Gweddiau Cyhoeddus................................... 187 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol yn America,....... 188 Cyfundebol ............................................ 197 Priodwyd,............................................. 198 Y Rhai a Hunasant,.................................... 198 Bwrdd y Golygydd,..................................... 202 Cenadcl............................................... 203 ( Teithian Cenadol yr Apostol Paul ...................... 205 f W. Dosran y Plant......................................... 2ü7 VÄ Argraffwyd gan y <^»||||gç> Oymric Printìiig Oo, UTICA, N. Y.