Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyf. XVIII. H Y D R E F, 18 5 5. Ehif. 214. J E RUS A.L E M., BIlîÄ'S Y B R E jtí ì N mAII., f^a>t'|nlp äí líittîspítu. YR HANESYPIAÈTH YSGEYTIíYROL. PENNÖD L. -V ' \JParhad o du dal. 335.] k AETH Solomon i orsedd Israel pan öedd y genedl a'i heddwch fel yr afon, a dechreu- oddei deyrnasiad danddylanwad y siars ddif- rifol a dderbyniasai gan ei dad pan ar ei wely angeu. Ac er nad oedd ar y pryd ond prin ugain mlwydd ped, yr oedd yn meddu mwy o gymhwysder i ddal y deyrnwialen nag un dyn arall yn yr oes hono. Gallwn gasglu oddiwi"th cyf. xvìrt. 48 . eiriau ei <ìad wrtho yc'hydig cyn marẃ, ei fod yn ddyn ieuangc o ddpethinëb a chynneddfau naturiol nodedig o gryfion, ac hefyd wedi ei ddwyn i.fyny gan ei dad â'i fam yn addysgac ofn yr Arglwydd gyda mawr ofal calon. Un o weithredoedd cyhoeddus cyntaf y brenin ieuange oedd cyhoeddi cymanfa fawr o'r holl genedl i fod yn Gibeon i addoli ac i aberthui'r Arglwydd, er mwyn tori pob dadl a allasai fod yn meddyliäu ei bòbl á oedd yn bwriadu cy- meryd yr Arglwydd yn Dduw iddo ef. Yi? oefM. Gib.eon yn sefyll ar fryn uchel ò gylch pum'milltir i'r gogledd-orllewin o Jer'usalem, ac,er fod ai'ch cyfammod yr Arglwydd wedi ei symud gan Dafydd i'r ddinas er ys Uawer dydd, ỳma yr oedd hen babell y cyfarfod neu y Tabernacl, yn nghyd a'i holl ddodrefn drud- ' fawr a wnaethid gan Moses yn anialwch Sinai, yn aros hyd yn hyn, a mynych gyrchid yno o wahanol gyrau y ẃlâd i aberthu ac i addoli yn