Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

H ^ «$ .r m£w- # Y CADNAW NEU L L W Y N O G , -€xùtjr'nì..«5 n^Iiswm. ; " ' \f CADNAW KEU LLŴNÔG.; ? >,WY priodol fel enw darnodawl ar Sf y creadur bychan, cyfrwys hwn, sa^Ä 'yr y4ym yn ystyried íẃ»na llẁynog, oblegîd y mae pob creadur a hoffa gyfanneddU mewn llwyni yn meddú hawl ẅ «nw olaf gystaì ag yntan ; ond ani y bläenaf, ŵfe ydyw mewn gwirionedd y cad-naw, un yn riièddu nerth mewn rhyfel; os nad yw yn gTyf.'yn olyrhén ddiareb, y m&& yn wi-r yn gyfrwys. ■■■ ■ - *• v"v •-'--•.;: '<- ' -•' :- '"■ . OTF. XVIIL ^1 Lluaws o hai'esìoû a gafwyd eriocd am gyf- rwysdra, synwyr a deall y cadnaw. Yneu plith y mae yr. un a ganlyn, a gyhoeddwyd trwy y Papyrau yehydig o flynyddoedd yn ol. Adroddwyd hi gan Çì-Wacer difrifol, yr, hwn a'i cafodd gan lygad-dyst o'r un cyfundeb. Yr oedd.un diwrnod niewn cae, ger afpnig íle yr oedd amryw o ŵyddau yn nofio. Yö.y fan, canfyddài un yn diflanu dan y dwfr gyda thafliad dysymwth. Trá yr edryehai am ei hadgyfodiad.gwelai gadnaw yn ymwthio o'r dwfr, ac yn trotian tua'r coed a'r ŵydd an- ffodus rhwng ei ddannedd. pygwyddai iddo fyned m'eẁn cyfeiriäd ag yr oedd yn hawdd i'r dyn wylied ei symudiadau. Dygodd ei fàieîl i geuedd o dan graig:; yna crafodd ymaitî* . sypyn o ddáü sychion, gwnaŵd#Ü,ŵẂlíŵâ-