Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

tlî^ttltttttltltiîl OTFROL XXXVII, Oyf- res Newydd, Pial 1906, CYFROL LXIX, Hen Gyfres. Y CYFAIUU (THE FRIEND) CYLCHGRAWN MISOL, Y Methodistiaid Calflnaidd yn America. Dan Olygiaeth T. Solomon Grifflths, Utica, N. Y, Bntered as second class matter at Post Offlce, Uiica, N. Y. CYNWYSIAD. Miss Harriet Davies, B.A, M.D.,.................___ 169 Y Perffeithderau Dwyfol Ddatguddir yn yr Ymgnawdol- iad Nas Datguddir yn y Ddeddf Foesol........... 171 Mor Di-Drai Yw Cariad Duw......................... 175 Cyflawnder y Duwdod yn Gorfforol yn Nghrist........ 176 Y Daith i'r Dwyrain ................................. 179 If'í^ Trugareddau Duw yn Gymhellion i Ymgysegriad Iddo. . 183 11/ | Mab y Dyn ......................................... 186 |f I Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol yn America..... 189 II « Y Rhai a Hunasant .....................,........... 193 u -L Yr Apostol Petr Fel Dysgawdwr ..................... 198 Y Pum' Pwnc ....................................... 201 Y Cynhauaf a'r Gweithwyr .......................... 202 Cyfundebol a Phersonol ............................. 203 Marwolaeth Gweinidogion ........................... 204 Lloffion y Mis ...................................... 204 Priodwyd.......................................... 207 Derbyniadau am y "Cyfaill" ......................... 207 __ , Argraffwyd gan y <__°8ffihÊî> Oymrie Printing Oo, ^àsí TJTIOA, N. Y.