Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

t w* w* *w *w "\î/*- \>'/* *M/* *W* *W* "\f/* *\f/* tlffftttfftftf CTFROL XXXVII, Cyf- res Eewydd. ìîlwBfror, CYFB,OL LXIX, Hen Cyfres. ^SSSSEL '__ (THE FRIEND) CYLCHGRAWN MISOL Y ìílìûistiaîd Calfmaidd p America. Dan Olygiaeîh T. Solomon Griffiths, üíica, M. Y. Enterert as sccond class m;>iter at l'nst. Ofn<>\ Unca. N. Y. CYNWYSIAD. Rhagoriaeth a Rhagorfraint yr Eglwys ............... 51 Bìodeuyn ar Pedd Mrs. Henry Jones, Philadelphia, Pa., 54 Yr Efengylydd Luc ac Ysbrydollaeth Duw............ 55 Dedwyddwch ........................................ 58 Gwersi Oddiwrth Ddiwygiad Cymrti................. . 59 "Cofia'r Gwaed,".................................... 62 Y Daith i'r Dwyrain ................................. 68 Yn Sasiwn Lìanerehymedd, 1904, ......................67 Mae lesu Grist yn Gyfaill............................ 69 Cyf undebol ......................................... 70 Ystadegau Eglwysi Cymanfa New York a Vermont am 1904............................................ 72 Y Rhai a Hunasant................................... 75 Llythyr "Eglwys Moriah" am 1905 ................... 83 Gweinidog Ordeiniedig Hynaf y T. C. yn America...... 85 Yr Apostol Paul ....................-............... 85 Capel v T. C. yn Denver, Col.......................... 87 Y Diweddar Mr. Robert Davies ....................... 87 Argraffwyd gan y <5_â°|||p_Ê_> Cymrie Printing Co, utica, _m. y. fc ^^ífiíf $$$$$$$$$$$