Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

j^p ^jr ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S|r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ "NJH OTFEOL XXXVI, Cyf- re8 JSewydd. ! Ioiwrjos. j CYFROL LXVIII, Hen ; Gyires. j Y CYPAÍLU (THE FRIEND) CYLCHGRAWN MISOL Y Methodistiaid Calfinaidd yn America. Dan Olygiaeth T. Solomon Griffiths, ütica, N. Y, CYNWYSIAD. Pregethwr o Goleg Natur ........................... Y Blaenor a'ì Waith ............................... Y Daith i'r Dwyrain ............................... Y Parch. Morgan Howells .......................... Adgof am Sasiwn y T. C. yn Lanerchymedd, Mon, 1840 Diwedd a, Dechreu Blwyddyn ..................."----- Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol yn America..... Barddoniaeth ....................................... Cyf undebol ......................................... Ystadegau Eglwysi Cymanfa Wisconsin am 1903...... Y Rhai a Hunasant ................................ Priodwyd .......................................... Dosran y Plant .................................... Sylw ar Lyfrau .................................• • • Testynau yr Wythnos Weddi ........................ Cyfundebol a Phersonol ............................ Y Diwygiad a'r Diwygiwr .......................... Argraffwyd gan y <^|^ä£> Cymrio Printing Co. UTICA, N. Y. 4- 4- 4^- A^ 4^- 4^- 4^ 4^ 4^ 4- 4- 4- 4- •£ 4~ Jlt ^t ẁ •$? Jt ^t