Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CTFEOL XXXV, Oyf- | r«8 Hewydd. PG0U9H. 1omo™'He* Y CYFAILL (THE FRIEND) CYLCHGRAWN MISOL Y Methodistiaid Calflnaidd yn Ämerica. Dan Olygiaeth T. Solomon Griffiths, ütica, N. Y. CYNWYSIAD. Nerth a Phrydferthwch Mewn Cymeriad ............ 44;: Hynodrwydd Ann Griffiths .......................... 446 Beth Yw Byw? .................................... 450 Dyledswydd y Blaenor i Gynorthwyo y Pregethwr .... 453 Y Daith i'r Dwyrain ................................ 45<J Barddoniaeth ...................................... 460 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol yn America .... 461 Y Rhai a Hunasant ................................ 472 Cyi'undebol ........................................ 478 Teithiau Cenadol yr Apostol Paul ................... 478 Dosran y Plant .................................... 480 Cyfundebol a Phersonol............................ 481 Priodwyd ........................................... 482 Argraffwyd gan y ■<ẅ^^p^> Oymric Printing Oc. UTICA, N. Y. •|»A JlS» JjS. A. •/T* A. *JK. *&m «As» wjb, »4^. Jh* »/K. «A» «JS. «A* «^K. *|v. *>ts.