Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

«*• •X» «ŵ» *>ÿ* •m>» •>**» yb* -$r -yr •y- »X- •nì^» •*X»< OTFBOL XXXV, Oyf- rea Newydd. flWSt, 1904. CTFEOL LXVII, Hen Gyfres, Y CYFAILL ébêêëêëf >4■■■■Han■■a■nnBBBBan■■RBBa■■■■■B■■B■■■■■■^, (TH£ FRIEND) CYLCHGRAWN MISOL. Y Methodistiaid Calflnaidd yn Ämerica. Dan Olygiaeth T. Solomon Griffiths, ütica, N. Y, CYNWYSIAD. Dau Gymundeb Nodedig ........................... 395 Dringo i Lawr ..................................... 397 Byr Goflon am y Parch. William A. Jones a Chapel Pall Mall ........................................... 403 Dyledswydd y Blaenor i Gynorthwyo y Pregethwr .... 406 Beih yw Barddoniaeth .............................. 408 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol yn America...... 412 Barddoniaeth ..................................... 417 Ystadegai Bglwysi Cymanfa y Gorllewin am 1903 ..... 419 Oyfundebol ........................................ 420 Priodwyd .......................................... 428 Y Rhai a Hunasant ................................. 429 Tameidiau ......................................... 430 Dylanwad Cymeriad Rhieni ......................... 431 Ymarferiadau Corfforol a'u Dylanwad ................ 433 Teithiau Cenadol yr Apostol Paul ................... 434 Dosran y Plant...................................... 436 Amrywiaeth........................................ 437 Yr Adroddiad Cenadol am 1903 ..................... 438 Argraffwyd gan y ^i^|p«ì> Cymric Printing Oo. UTICA, N. Y. *A"*A* T ^t* *^t* */ìt**^**^t* "T**A* ~jt~ ~^t* *4t* *4t* *T *jt* */ts* ^ít* m/ìt* *F *4t* ^*